Studies

Journalistiek studeren is formeel gezien niet nodig om als journalist aan de slag te gaan. Het is ook geen vereiste om te worden erkend als beroepsjournalist. Het aantal studenten dat jaarlijks een journalistiekopleiding afrondt ligt hoger dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen, zeker bij de algemene nieuwsmedia. Iedereen die al eens solliciteerde naar een job als journalist, beseft dat de plaatsen behoorlijk duur zijn.

Overzicht Opleidingen

De voorbije jaren telden de journalistieke opleidingen in Vlaanderen zo’n 2.000 studenten. Zowat 600 studeren er jaarlijks af. Het aantal studenten dat begint aan een journalistieke opleiding gaat wel achteruit.

De cijfers steken schril af tegen de om en bij 3.000 professionele arbeidsplaatsen die Vlaamse beroepsjournalisten vandaag innemen. Uit cijfers van de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten) blijkt dat er jaarlijks ongeveer 200 jobs voor journalisten vrijkomen bij de algemene nieuwsmedia. Dat is het aantal stagiair-beroepsjournalisten dat jaarlijks door de VVJ wordt geregistreerd.

Ervan uitgaande dat redacties tegenwoordig vooral journalisten met een journalistiekopleiding in dienst nemen, betekent dit dat zowat één op de drie afgestudeerden werk vindt als beroepsjournalist bij de algemene publieksmedia. Daarnaast gaan er weliswaar ook velen aan de slag als journalist in bijberoep. En nog veel anderen komen terecht bij de vakpers of bedrijfspers.

Nut van journalistieke opleiding

Hoe dan ook is een studie journalistiek best nuttig als je er echt wilt voor gaan. Veel redacties gaan wel degelijk na of je al enige expertise in het vak hebt en van wanten weet. Onderzoek toont aan dat negen op de tien Vlaamse beroepsjournalisten een diploma hoger onderwijs hebben. Ruim de helft volgde een specifieke journalistieke opleiding.

Niet alle mediaverantwoordelijken vinden opleiding even belangrijk. Sommigen vinden dat te veel kennis en kunde – althans voor welbepaalde journalistieke functies – alleen maar hinderlijk zijn en de journalistieke authenticiteit versmachten. Volgens hen kan de journalistieke stiel uitsluitend op het terrein worden aangeleerd en moeten journalisten vooral de vragen blijven stellen waar jan-met-de-pet mee zit.

Toch biedt elke opleiding in de journalistiek een toegevoegde waarde, voor zowel de journalist als de redactie waar hij terechtkomt. Speel dit dan ook zeker uit wanneer je solliciteert. Overigens belet voorkennis hoegenaamd niet dat een journalist nog altijd de vragen stelt waar jan-met-de-pet mee zit, wel integendeel.

Ook als je wilt starten als freelancer, zal je meer dan eens de vruchten plukken van een journalistenopleiding.

Al bij al vindt een grote meerderheid van afgestudeerden in de journalistiek vrij snel werk. Dat is dan niet noodzakelijk als beroepsjournalist, maar vaak ook als journalist in bijberoep. Overigens bieden niet alleen de algemene nieuwsmedia werk, maar ook de vakpers en de bedrijfspers. Veel afgestudeerden in de journalistiek vinden ook werk in verwante jobs, zoals redactiebeheer of productie. Of ze gaan aan de slag in een communicatiefunctie, als woordvoerder of pr-agent. Een studie journalistiek is dus nooit helemaal verloren.

Een overzicht van alle mogelijke opleidingen vind je hier.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid