ss

Persvrijheid

RECHTSPRAAK & BEPERKINGEN

We overlopen alle rechtsbronnen en de beperkingen in relatie tot de persvrijheid. Geen enkele vrijheid is uiteraard absoluut.

MEDIARECHT

Zijn journalisten soms strafbaar en wie beschermt hen? Wat schrijven het Strafrecht en het Burgerlijk recht over persvrijheid? En hoe werkt een kortgeding of een recht van antwoord?

DEONTOLOGIE

Hoe gaan redacties om met zelfregulering? We overlopen de ethische Code en alle richtlijnen van de Raad voor Journalistiek.

TOEGANG TOT INFORMATIE

Hier lees je alles rond de wet op openbaarheid van bestuur en hoe je daar als journalist gebruik van maakt. We overlopen ook alle details over het bronnengeheim m.b.t. politie, justitie en inlichtingendiensten.

INFORMATIE WEERGEVEN

Hoe informeer je waarheidsgetrouw en onafhankelijk, met respect voor privacy en hogere belangen? En wanneer moet je wederhoor toepassen?

PRIVACY & GEGEVENS-BESCHERMING

Alle info die je nodig hebt over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid