ss

Beroepscarrière

STARTEN ALS FREELANCER

Hoe begin je met ondernemen? Welke investeringen doe je,
wat zijn de faciliteiten en admininstratieve ongemakken?
We geven je een overzicht van beurzen en persprijzen, en leggen uit hoe 'de media-markt' werkt.

TYPE LOOPBAAN FREELANCER & EISENPLATFORM

We overlopen diverse arbeidsovereenkomsten en leggen uit waar je op moet letten.
De VVJ heeft ook een eisenplatform m.b.t. de arbeidswetgeving naar overheden, uitgevers en de erkenningscommissie toe.

LEVERINGEN & BETALINGEN

We overlopen de details van overeenkomsten die freelancers afsluiten, alsook de bedragen die ze mogen vragen. En wat met je auteursrechten?

MORELE AUTEURSRECHTEN & BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Hoe ga je als freelancer om met morele auteursrechten? We leggen je verder uit hoe de getrapte beroepsaansprakelijkheid werkt voor journalisten.

SOCIAAL STATUUT

Alles rond sociale bescherming en sociale bijdragen vind je hier. Welke vangnetten zijn er voor freelancers, en welke graantjes kan je meepikken?

FISCAAL STATUUT

We leggen je alles uit over btw-vrijstellingen en verplichtingen. Welke beroepskosten trek je af? Hoe zit het met inkomensbelasting, en de fiscaliteit rond auteursrecht?

JOURNALISTIEK ALS BIJVERDIENSTE

Hoe combineer je een ander statuut - zoals student, werknemer, werkloos, zelfstandig of gepensioneerd - met freelancejournalistiek in bijberoep?

ALLEEN OF IN GROEP

We vergelijken het oprichten van vennootschappen met de eenmanszaak . Daarnaast overlopen we de rol van de 'helper'.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid