Freelancen

Bijna een vierde van de professionele journalisten in Vlaanderen is freelancer. Freelancejournalistiek is van alle tijden en de ongebondenheid heeft schitterende producties opgeleverd. Veel zelfstandige journalisten zouden geen ander statuut willen. Het neemt niet weg dat freelancejournalistiek schaduwzijden heeft. Zo voelen  nogal wat collega’s zich in het statuut van zelfstandige ‘gedwongen’, terwijl ze liever een (deeltijdse) arbeidsovereenkomst zouden hebben en daar ook recht op hebben. Maar voor mediahuizen is het kostenplaatje van zo’n ‘valse zelfstandige’ een stuk voordeliger. En vooral: hij kan makkelijker worden in- en uitgeschakeld.

zelfstandige (stagiair-) beroepsjournalisten en journalisten van beroep​ lid bij de VVJ
0

Veel freelancers niet bepaald een statuut om over naar huis te schrijven. Doorgaans liggen de honoraria voor zowel redactioneel werk als beeldmateriaal aan de lage kant, en dat terwijl de investeringen en kosten vrij hoog uitvallen. Niet zelden worden zelfstandigen ook opgezadeld met een te zware werkdruk en ondankbare werkomstandigheden. Over de behandeling van het geproduceerde werk door eindredacties – en de daarmee samenhangende eindaansprakelijkheid voor eventuele fouten – bestaan eveneens nogal wat klachten.

De VVJ/AVBB wil tegemoetkomen aan de informatiebehoefte over freelancen. We wijzen op valkuilen en geven tips. Tegelijk willen we politici, redactieverantwoordelijken en directies inspireren. Dat komt niet alleen die journalist, maar ook de kwaliteit van het nieuwsaanbod – en bij uitbreiding de democratie – ten goede.

zelfstandige journalisten in bijberoep​​ lid bij de VVJ
0

STARTEN ALS FREELANCER

Hoe moet je ondernemen en hoe ziet de markt eruit? We helpen je met investeringen en een financieel plan opstellen in dit luik. Tot slot overlopen we de administratieve ongemakken, tips en faciliteiten voor starters.

BETALINGEN, LEVERINGEN & AUTEURSRECHT

We overlopen de details van overeenkomsten die freelancers afsluiten, alsook de bedragen die ze mogen vragen. En wat met je auteursrechten?

MORELE AUTEURSRECHTEN & BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Hoe ga je als freelancer om met morele auteursrechten? We leggen je verder uit hoe de getrapte beroepsaansprakelijkheid werkt voor journalisten.

SOCIAAL STATUUT

Alles rond sociale bescherming en sociale bijdragen vind je hier. Welke wettelijk vangnetten zijn er voor freelancers, en welke bijkomende verzekeringen sluit je best af?

FISCAAL STATUUT

We leggen je alles uit over btw-vrijstellingen en verplichtingen. Welke beroepskosten trek je af? Hoe zit het met inkomensbelasting en de fiscaliteit rond auteursrecht?

JOURNALISTIEK ALS BIJVERDIENSTE

Hoe combineer je een ander statuut - zoals dat van student, werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of gepensioneerde - met freelancejournalistiek in bijberoep?

ALLEEN OF IN GROEP

We vergelijken het oprichten van vennootschappen met de eenmanszaak . Daarnaast overlopen we de rol van de 'helper'.

EISENPLATFORM

De VVJ heeft een eisenplatform t.a.v. uitgevers, overheden en de erkenningscommissie.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid