De Vlaamse Media

Nieuwsmedia zijn er in diverse maten en soorten. Als wij het over ‘journalisten’ hebben, dan bedoelen we in de eerste plaats journalisten die werken voor media die beschikbaar zijn voor het brede publiek. Media kunnen worden uitgegeven door een professionele, onafhankelijke uitgever of door een instantie met een ander hoofddoel maar die tevens een nieuwsmedium exploiteert.

Overzicht krantenuitgevers / Overzicht omroepen / Overzicht vakpers

 

Onafhankelijke media

Dit zijn media geëxploiteerd door professionele mediabedrijven, voor wie de nieuwsactiviteit de enige of voornaamste activiteit uitmaakt.

Algemene nieuwsmedia

Uitgevers van kranten / Algemene nieuwsmagazines / Televisieomroepen / Vakpers
Mediahuizen

Organisatiegebonden Media

Dit zijn publiek toegankelijke nieuwsmedia die worden geëxploiteerd door overheden, belangenorganisaties of ondernemingen.

Vakmedia

Organisaties (overheden, ondernemingen) geven ook informatie uit met een gesloten karakter.
Bedrijfspers

Publiek toegankelijke media

Het onderscheid hierboven is relevant voor het statuut van de journalisten die er werken: beroepsjournalisten versus journalisten van beroep. Door de fusie wil AJPP-VJPP vzw in ontbinding het onderscheid tussen gespecialiseerde journalisten en deze van de algemene informatie doen verdwijnen. Een nieuw wettelijk kader zal de bevoegdheid van de erkenningscommissie, belast met toekennen van de titel van beroepsjournalist, uitbreiden tot alle journalisten.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van