Privacy & gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. 

Welke verplichtingen brengt de GDPR met zich, en welke vrijstellingen hebben journalisten in vergelijking met andere dataverwerkers? Hoe reageren op verzoeken van burgers om inzage in dossiers, om correctie van gegevens, om schrapping van informatie? Dit en nog veel meer kom je te weten in de presentatie ‘De AVG en journalistiek’.

Naast de verplichtingen die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden, wordt overlopen hoe de zelfstandige journalist zich in regel kan stellen met de GDPR bij de verwerking van persoonsgegevens voor niet-journalistieke doeleinden. Zie de presentatie ‘De AVG en freelance journalisten los van journalistieke doeleinden’.

De primaire taak van een journalist is om aan objectieve en correcte berichtgeving te doen. De relevantie informatie wordt dan herwerkt tot een journalistiek stuk. Maar in hoeverre mag een journalist informatie vrijgeven zonder de privacy van de betrokkenen te schenden? Wanneer is het vrijgeven van persoonlijke informatie relevant voor de berichtgeving. Wie bepaalt wanneer het privéleven gerespecteerd moet worden (van publieke figuren) en wat zijn de criteria?

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid