Sociaal statuut

Zelfstandigen moeten hun sociaal statuut helemaal zelf financieren, wat een groot verschil is met loontrekkenden, voor wie de sociale zekerheid door de werkgever mee wordt gefinancierd. Bovendien waarborgt het sociaal statuut van zelfstandigen op het vlak van sociale zekerheid een minder grote bescherming dan dat van werknemers.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid