Hoe word je lid van onze beroepsvereniging? Welke stappen onderneem je om officieel erkenning te krijgen als journalist? En wat zijn de voorwaarden van alle soorten lidmaatschap? Onder het ‘Arbeidsstatuut’ gaan we dieper in op al deze vragen. Je komt hier te weten wie zich officieel journalist mag noemen, hoe het Vlaamse medialandschap in elkaar zit, hoe je begint aan een loopbaan, en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen freelancen en vast werken in de media. 

In dit luik gaan we uitgebreid in op het wel en wee van journalisten, met een nadruk op freelancers, al hebben we ook aandacht voor werknemers in de media met een ander statuut. We overlopen allerlei informatie rond betalingen, auteursrechten, aansprakelijkheid, het sociale vangnet, btw-vrijstellingen, eenmanszaken, enzoverder.  Als vakvereniging bekommert de VVJ/AVBB zich via het Eisenplatform maximaal om de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Wat zijn de journalistieke spelregels? In dit laatste deel van het Journalistenloket overlopen we alles rond deontologie, persvrijheid, en de beperkingen op die vrijheid. Welke codes van de Raad voor de Journalistiek moet je zoal respecteren? En hoe zit het met privacy en zelfregulatie op redacties? Je komt hier alles te weten over de procedures rond openbaarheid van bestuur, recht van antwoord, kort geding in de media, het bronnengeheim en nog veel meer.

0
Journalisten lid bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten

 

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) / Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) groepeert enkele duizenden leden: erkende beroepsjournalisten werkzaam voor  algemene nieuwsmedia en vakpers, stagiairs-beroepsjournalist, journalisten in bijberoep, studenten of docenten in journalistiek, en ereleden. We zijn een beroepsunie die de belangen van journalisten behartigt op het vlak van werkfaciliteiten, sociaal statuut, persvrijheid, aansprakelijkheid, deontologie en nog veel meer.

De VVJ treedt op wanneer gewestelijke beleidsthema’s aan de orde zijn zoals het omroepbeleid, steun aan de pers of zelfregulering via de Raad voor de Journalistiek.
De AVBB is federaal aan zet: het wettelijk beroepsstatuut, auteursrechten,…

De VVJ houdt het midden tussen een overheidsdienst, een vakbond en een beroepsorde.
Op elk van die drie terreinen wordt gewerkt aan zowel individuele dienstverlening als aan structurele belangenbehartiging. Het bestuur van de VVJ/AVBB is in handen van een raad van bestuur, die verkozen wordt door de algemene ledenvergadering en representatief is samengesteld.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid