Hoe word je ‘journalist’? En wat betekent dat dan concreet? In dit eerste luik van ons Loket focussen we op het eigenlijke beroepsstatuut van de journalist.  Welke stappen zet je om een officiële erkenning te krijgen als beroepsjournalist? En hoe zit het met andere soorten van VVJ-lidmaatschap? Ook voor meer info over het Vlaamse medialandschap kun je hier terecht.


In dit luik gaan we uitgebreid in op de arbeidspositie van journalisten, zowel loontrekkenden als freelancers. We bieden informatie over vergoedingen, auteursrechten, aansprakelijkheid, het sociale vangnet, btw-vrijstellingen, eenmanszaken, enzoverder.  Als vakvereniging ijvert de VVJ/AVBB voortdurend voor betere journalistieke loon- en arbeidsvoorwaarden – ook omdat dit uiteindelijk de kwaliteit van de journalistiek in Vlaanderen ten goede komt.

Wat zijn de journalistieke spelregels? In dit luik van het Journalistenloket overlopen we hoe de wet en onze eigen deontologie de persvrijheid regelen, inclusief de beperkingen daarop. Hoe waarborgen we onze onafhankelijkheid, en hoe respecteren we de privacy? Hier ook meer info over openbaarheid van bestuur, het journalistieke bronnengeheim, het recht van antwoord en je beroepsaansprakelijkheid.

leden van de Belgische journalistenvereniging
0

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) / Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) groepeert enkele duizenden leden: erkende beroepsjournalisten werkzaam voor  algemene nieuwsmedia en vakpers, perstechnici, stagiairs-beroepsjournalist, journalisten in bijberoep, studenten of docenten in journalistiek, en ereleden. We zijn een vzw erkend als beroepsvereniging die de belangen van journalisten behartigt op het vlak van werkfaciliteiten, sociaal statuut, persvrijheid, aansprakelijkheid, deontologie en nog veel meer.

De VVJ treedt op wanneer gewestelijke beleidsthema’s aan de orde zijn zoals het omroepbeleid, steun aan de pers of zelfregulering via de Raad voor de Journalistiek.
De AVBB is federaal aan zet: het wettelijk beroepsstatuut, auteursrechten,…

De VVJ houdt het midden tussen een overheidsdienst, een vakbond en een beroepsorde.
Op elk van die drie terreinen wordt gewerkt aan zowel individuele dienstverlening als aan structurele belangenbehartiging. Het bestuur van de VVJ/AVBB is in handen van een raad van bestuur, die verkozen wordt door de algemene ledenvergadering en representatief is samengesteld.

Download de VVJ-privacyverklaring.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

Met steun van