Alleen of in groep

Eenmanszaak of een vennootschap? Freelancejournalisten kunnen wat hulp altijd goed gebruiken.

Voor helpers heeft de wet een apart sociaal statuut uitgewerkt. De toepassingsvoorwaarde is dat het gaat om iemand die de zelfstandige bijstaat of hem vervangt in de uitoefening van diens beroep, zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Een familieband is niet vereist.

We hadden het tot nu toe uitsluitend over freelancers die hun journalistieke activiteit uitoefenen in het kader van een eenmanszaak. De ‘kleine zelfstandige’ zeg maar. In tegenstelling tot een vennootschap heeft zo’n zaak geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar als je als freelancer wil uitbreiden, valt de oprichting van een vennootschap te overwegen.

Meer info over soorten vennootschappen en het oprichten van een zaak.

Website UNIZO

De helper

Eenmanszaak vs. Vennootschap

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid