Erkenning als Journalist?

‘Journalist’ is geen beschermde titel. Iedereen kan zich ‘journalist’ noemen. Dat maakt deel uit van de persvrijheid in het land.

Toch maakt de wet een onderscheid: wie onafhankelijk nieuws verslaat voor een groot publiek, kan aanspraak maken op een statuut . Voor professioneel actieve journalisten zijn er twee statuten: ‘beroepsjournalist’ voor wie actief is in de algemene informatiemedia en ‘journalist van beroep’ voor wie werkt voor gespecialiseerde media.

Als bronnen zijn er de Wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van (beroeps)journalist én de Leidraad Erkenningscommissie (Belgisch Staatsblad van 14 januari 1964).

In tegenstelling tot de VJV, kan de VVJ wel officiële perskaarten af leveren. De VJV groepeert freelancejournalisten in bijberoep, bedrijfsjournalisten en bloggers. Haar actieterrein betreft vooral deze journalisten. De VJV heeft ook een uitgesproken flamingantisch profiel, terwijl de VVJ gelieerd is met de Belgische AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België) en op politiek-communautair vlak een neutrale positie inneemt.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid