Internationale Perskaart

Wie naar risicogebieden in het buitenland vertrekt, zoals oorlogszones, is voor zijn of haar veiligheid extra gebaat met een internationale perskaart. Deze kaarten zijn afkomstig van de IFJ en worden door de VVJ geleverd aan haar leden die ze kunnen gebruiken.

Toch een kanttekening. Perskaarten mogen journalisten dan wel veelvuldig van pas komen in moeilijke omstandigheden, ze zullen jammer genoeg niet alle problemen oplossen. Ze houden bijvoorbeeld geen kogels tegen. Bovendien kan een perskaart – zeker in sterk onveilige gebieden – ook averechts werken, wanneer terroristen of gijzelnemers uitgerekend in journalisten een interessante prooi zien. Het beste is dan ook om je perskaart(en) wel altijd bij te hebben, maar ze daarom niet noodzakelijk te opzichtig te dragen.

Wie komt er in aanmerking?

Elke beroepsjournalist, journalist van beroep of stagiair die AVBB/VVJ-lid is, kan een perskaart van de Internationale Federatie van Journalisten aanvragen. De AVBB/VVJ is voor België de enige vertegenwoordiger bij de IFJ.

Wat is een internationale perskaart?

De internationale perskaart wordt afgeleverd door de Internationale Federatie van Journalisten en is geldig voor twee jaar, vanaf de datum van de aanvraag. De kaart biedt een bescherming voor de journalist in het buitenland en is vooral nuttig voor reizen en verblijven in gevaarlijke en/of verre landen. Kostprijs: 65 euro. De kaart is twee jaar geldig!

Hoe aanvragen?

  • U kunt een IFJ-kaart aanvragen op het secretariaat van de VVJ, via 02 777 08 40 of info@journalist.be
  • U schrijft 65 euro over op rekeningnummer BE33 2100 3197 0646
  • Na ontvangst van de betaling wordt de IFJ-kaart naar uw thuisadres gestuurd
  • U kunt ook uw kaart afhalen op het secretariaat en cash betalen

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid