Aanvaarding als Stagiair-beroepsjournalist

In de eerste twee jaar van je werkzaamheid als professioneel journalist, kun je nog niet worden erkend als beroepsjournalist. Dat belet niet dat je in het begin van je carrière toch al het statuut van stagiair-beroepsjournalist kunt aanvragen bij de VVJ. Daarvoor moet je 3 maanden beroepsactiviteit kunnen aantonen, in de voorwaarden die gelden voor de echte erkenning als beroepsjournalist. Dat betekent onder meer ook dat je je journalistieke werk niet combineert met een andere job.

Een stagiair-beroepsjournalist krijgt nog geen officiële perskaart, maar wel een stageperskaart van de VVJ. Deze kaart heeft op het terrein grotendeels dezelfde waarde als de officiële perskaart van beroepsjournalist.

Voor de aanvraag van het statuut van stagiair-beroepsjournalist moet je bij de VVJ zijn: extra info lees je hier.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid