Erkenning als Journalist van Beroep

Vandaag bestaan er in België twee verschillende wettelijke beroepsstatuten voor professionele journalisten. Naast beroepsjournalisten, spreekt de wet ook van journalisten van beroep. Hun statuut is geregeld in een Koninklijk Besluit van 12 april 1965.

Voor journalisten die professioneel actief zijn in de ‘gespecialiseerde media’, of de vakpers, geldt tot nu een ander wettelijk statuut: dat van ‘journalist van beroep’. 

Deze journalisten moeten aan precies dezelfde erkenningsvoorwaarden voldoen als beroepsjournalisten, op één na: ze werken niet voor algemene nieuwsmedia, maar voor gespecialiseerde nieuwsmedia of vakpers. Denk aan een consumentenmagazine, huis-tuin-keuken-magazines, computertijdschriften, gespecialiseerde sportbladen…

Deze pers wordt vaak ook ‘periodieke pers’ genoemd, maar dat is een zeer ongelukkige term: alle pers is periodiek. In Vlaanderen zijn op dit ogenblik een kleine 200 journalisten erkend als journalist van beroep. In de Franstalige vakpers gaat het om ruim 100.

Klik hier voor meer info over de erkenning als journalist van beroep.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid