Betalingen, leveringen & auteursrecht

Ook al hebben zelfstandige journalisten geen arbeidsovereenkomst zoals hun loontrekkende collega’s, toch zijn ook zij gebonden door afspraken met het mediabedrijf waarvoor ze werken. Juridisch wordt de samenwerking tussen een freelancer en een opdrachtgever gekwalificeerd als een aannemingsovereenkomst.

Door een precieze omschrijving van de prestatie, de leveringsvoorwaarden, de vergoeding, de auteursrechten en dergelijke meer kunnen beide partijen de overeenkomst maximaal naar hun hand zetten. Dat kan gebeuren in de overeenkomst zelf, of anders in zogenaamde ‘algemene leveringsvoorwaarden’ waarnaar wordt verwezen in het contract.

Voor alles wat niet contractueel is ingevuld, bepalen de wettelijke regels inzake ‘aanneming’ het doen en laten van de zelfstandige journalist en diens uitgever.

De journalist en zijn overeenkomst

VVJ-calculator freelancer

Het meest penibele aspect van het zelfstandigenstatuut is ongetwijfeld de honorering. Als freelancejournalist moet je niet snel aan sparen denken, integendeel. De verleiding, vooral bij jongere journalisten, om tegen veel te lage tarieven te werken is groot, met nefaste gevolgen voor de algemene marktsituatie.

De VVJ actualiseert momenteel de gids met praktijktarieven voor freelancers in de Vlaamse nieuwsmedia. In afwachting kan je alvast de oude gids (2019) raadplegen. Mail ons op info@journalist.be.

Onderstaande rekentool moet freelancejournalisten een beter zicht geven op de vergoedingen die ze kunnen aanrekenen. We bieden hen daartoe een inkijk in de brutomaandinkomsten van hun loontrekkende collega’s.

De calculator heeft het voordeel van de eenvoud. Je hoeft geen hele of zelfs halve boekhouder te zijn om ze te gebruiken. Aan de hand van je anciënniteit en de sector waarin je werkzaam bent (print, openbare omroep, private omroepen, regionale omroepen en persagentschappen) achterhaal je makkelijk wat je collega in loondienst (minimaal) verdient. Anciënniteit valt uiteen in 3 categorieën: starter, medior en senior. Dat begrip wordt in elke ondernemingscao anders ingevuld waardoor je volgens de ene cao ‘medior’ bent na 5 tot 7 jaar, en volgens de andere cao pas na 10 jaar. Bij de ontwikkeling van de calculator werd de filosofie van de sector zoveel mogelijk gerespecteerd. Tot slot nog dit: de calculator blijft een indicatie, een begin; weet dat loonvorming veel complexer is dan dat.

0 €/maand
_T5A6837

Hoe het verkregen bedrag te interpreteren?

De calculator geeft je een bruto maandbedrag. Bovenop dat brutobedrag betaalt de werkgever  patronale basisbijdragen (25%) en – afhankelijk van de onderneming en het paritair comité – ook nog andere bijdragen zoals bijvoorbeeld een werkgeversbijdrage op het dubbel vakantiegeld. Het is het hele pakket (brutoloon plus werkgeversbijdragen) dat ervoor zorgt dat je als werknemer sociaal verzekerd bent. 

Zelfstandigen financieren hun sociale bescherming echter zelf. Dat doen ze via hun sociale bijdragen en bijkomende verzekeringen. Daarnaast hebben ze ook nog ander kosten die loontrekkenden niet hebben, zoals de huur van een kantoor, aanschaf van materiaal en dies meer. Om al die redenen stellen meerdere cijfermodellen dat een zelfstandige anderhalve keer het brutoloon van een loontrekkende moet verdienen om een duurzame carrière uit te bouwen.

Hoeveel verdient dat hier?

Auteursrechten ontstaan automatisch in hoofde van de auteur die het werk heeft gecreëerd. Het is een exclusief recht: exploitatie van het werk kan enkel en alleen mits toestemming van de auteur.

“Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren”, aldus artikel 1 van de Belgische auteurswet van 30 juni 1994.

Auteursrechten

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid