Toegang tot informatie

Op deze pagina overlopen we alles rond de Openbaarheid van bestuur: hoe zit dat decreet in elkaar? Hoe kan je als journalist gebruik maken van dit systeem, en welke uitzonderingen zijn er?

De wetgeving op de openbaarheid van bestuur (WOB) opent  voor journalisten  interessante mogelijkheden om aan overheidsinformatie te geraken. Toch maakt slechts 16 procent van de Vlaamse beroepsjournalisten gebruik van die mogelijkheid.

Daarnaast overlopen we het bronnengeheim en bespreken we dat geheim met betrekking tot justitie, politie en inlichtingendiensten.

Openbaarheid van Bestuur

Bronnengeheim

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid