Aanvaarding als Journalist in Bijberoep (Persmedewerker)

Ook journalisten in bijberoep kunnen als ‘persmedewerker’ lid worden van de VVJ. Niet zelden gaat het daarbij om correspondenten die in bijberoep lokale verslaggeving doen, maar ook andere profielen zijn denkbaar. Als persmedewerker krijg je geen officiële erkenning zoals die van de beroepsjournalisten, maar voor een lidgeld van € 75 kun je wel een beroep doen op de informatieverstrekking en service van het VVJ-secretariaat, met name voor vragen van administratieve, sociale, juridische of deontologische aard. En net als de beroepsjournalisten ontvang je het maandblad De Journalist en de Journalistenagenda, en krijg je online toegang tot onze volledig website, inclusief Vademecum voor freelancers.

Veel journalisten werken niet in hoofdberoep als journalist, maar combineren die activiteit met een andere job. Denk aan een leraar die ‘s avonds de lokale gemeenteraad opvolgt voor de krant, een boekhouder die in het weekend sportwedstrijden verslaat voor radio of tv, een advocaat die regelmatig theaterrecensies schrijft, een expat die vanuit een plek in het buitenland af en toe rapporteert over dingen die daar gebeuren…

Deze correspondenten of persmedewerkers leveren – zij het in bijberoep – een belangrijke meerwaarde voor de nieuwsmedia. Vooral dan in de sectoren lokaal nieuws, sport, cultuur en buitenlandberichtgeving.

Een officieel cijfer van hun aantal is er niet, maar deze categorie journalisten kan makkelijk op enkele duizenden worden geraamd.

Deze journalisten kunnen niet worden erkend als beroepsjournalist. De wet laat dat niet toe. Voor een erkenning moet journalistiek nu eenmaal je hoofdactiviteit zijn en mag je dit niet combineren met een andere job.

Toch kunnen deze journalisten aansluiten als gewoon lid van de VVJ.

In dat geval krijgen deze persmedewerkers een VVJ-lidkaart. Deze heeft niet de waarde van een officiële perskaart, maar kan in sommige gevallen – met name wanneer de plaatsen niet beperkt zijn – toch ook al enkele faciliteiten geven. En hoe dan ook kunnen deze persmedewerkers als VVJ-lid aanspraak maken op alle informatie en service van de vereniging.

 Sinds 2006 kunnen ook persmedewerkers lid worden van de VVJ. Het gaat om correspondenten die in bijberoep journalistiek werk verrichten voor kranten, magazines, nieuwssites en omroepen. Een officiële erkenning zoals de beroepsjournalisten krijgen ze voor de duidelijkheid niet, nationale persdocumenten evenmin. Maar voor een lidgeld van 75 euro kunnen ze wel een beroep doen op de informatievoorziening en service van het VVJ-secretariaat.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid