Student ondernemer

Sinds januari 2017 is er een nieuw statuut voor student-ondernemers. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar oud zijn;
  • een studie volgen aan een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten (of minstens 17 lesuren per week) in functie van een door de bevoegde overheid erkend diploma;
  • aan het sociaal verzekeringsfonds een verklaring bezorgen dat je de lessen op regelmatige basis volgt.

Het statuut impliceert een gunstig stelsel van sociale bijdragen. Zo moet je geen sociale bijdrage betalen tot inkomsten van € 8.204,60 per jaar. Verdien je tussen € 8.204,60 en € 16.409,20, dan betaal je een verminderde bijdrage, berekend op het inkomen boven het grensbedrag. Is je inkomen gelijk aan of hoger dan € 16.409,20, dan betaal je sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep. Voor verminderde bijdragen als student-zelfstandige, kun je geen vrijstelling van sociale bijdragen vragen.

Je groeipakket behoud je als je een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Voor de ouders van een student-ondernemer is het fiscaal interessant dat deze laatste zo lang mogelijk ten laste blijft. Dat kan enkel wanneer de student deel uitmaakt van het gezin (wettelijk gedomicilieerd is in het ouderlijke huis op 1 januari van het aanslagjaar), hij of zij geen lonen ontvangt die beroepskosten zijn voor de ouders, en de totale netto-bestaansmiddelen niet hoger liggen dan € 3.820 (of € 7.965 bruto). Deze bedragen gelden voor inkomsten 2022 / aanslagjaar 2023.

Ook belangrijk: de student wiens totale inkomsten in 2022 (aanslagjaar 2023) lager zijn dan € 9.270 zal geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Wat het beroepsstatuut betreft: een student kan niet worden erkend als beroepsjournalist.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid