Brugpensioen en zelfstandige

De term ‘pensioen’ is hier misleidend: het gaat niet om pensioen, maar om een werkloosheidsuitkering, door de voormalige werkgever aangevuld met een bedrag. Daarom ook wordt sinds januari 2012 de term ‘brugpensioen’ niet meer gebruikt en is hij vervangen door het duidelijkere ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (afgekort SWT). Met andere woorden: de RVA is hier betrokken partij.

Mag je als ‘werkzoekende met bedrijfstoeslag’ nog iets bijverdienen? Dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Wie af en toe eens een stuk schrijft, moet dat officieel melden voor hij aan zijn activiteit begint (ook als het om een weekend of een feestdag gaat). Dat kan op twee manieren: wie gekozen heeft voor een controlekaart, maakt het vakje zwart van de dag van arbeid. Wie zonder controlekaart door het leven stapt, moet zijn activiteit bij zijn uitbetalingsinstelling melden met een formulier C99. Je verliest dan je uitkering voor elke activiteitsdag.

Als je regelmatig een nevenactiviteit uitoefent, zijn er meer voorwaarden. Je moet je bijberoep al hebben uitgeoefend als werknemer, gedurende minstens drie maanden vóór je uitkeringsaanvraag. Je kunt dus niet met je bijberoep starten tijdens je werkloosheid, behalve in het kader van een ‘springplank naar zelfstandige’ (zie hoger). Je moet je bijberoep ook aangeven bij je uitbetalingsinstelling op het ogenblik dat je je werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvraagt.

Als je aan de betreffende voorwaarden voldoet, kan de directeur van het werkloosheidsbureau je recht op werkloosheidsuitkering toch nog intrekken als hij oordeelt dat je activiteit niet het karakter heeft van een nevenactiviteit. Hij baseert zich daarvoor op het aantal uren dat je eraan besteedt of het inkomen dat je ermee verwerft.

De inkomsten van je nevenactiviteit mag je in beperkte mate cumuleren met je uitkeringen. Meer info over werken als SWT’er vind je op de website van de RVA.

Net zoals gewone werkzoekenden, kunnen zij die een bedrijfstoeslag ontvangen hun titel van beroepsjournalist behouden.

Ook voor werkzoekenden met bedrijfstoeslag die als ‘bijberoeper’ journalistiek actief zijn, geldt de vrijstelling van sociale bijdrageplicht.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid