Gepensioneerd en zelfstandige

Als gepensioneerde kun je sinds 2015 onbeperkt bijverdienen, althans wanneer je ouder bent dan 65 of kan terugblikken op een loopbaan van 45 jaar. Het is om het even of je die bijverdienste hebt als zelfstandige of als loontrekkende.

Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde of de voorwaarde van de 45-jarige loopbaan, dan kun je wel bijverdienen maar geldt er een plafond. Zit je daarboven, dan worden de meerverdiensten in mindering gebracht van het pensioen. Gepensioneerde journalisten die een gezinspensioen ontvangen, moeten extra opletten want er gelden gelijkaardige beperkingen voor wat je echtgenoot/echtgenote nog mag verdienen. Als diens verdiensten de maxima overstijgen, wordt het gezinspensioen omgezet naar dat van een alleenstaande.

Hieronder de maximale bedragen voor een zelfstandig journalist met rustpensioen respectievelijk overlevingspensioen, telkens met en zonder kinderen ten laste.

Hieronder de maximale bedragen voor een zelfstandig journalist met rustpensioen respectievelijk overlevingspensioen, telkens met en zonder kinderen ten laste.

Gepensioneerd en zelfstandige: maximale bedragen (bruto/2024)

 

Als alleenstaande

Als gezin

Rustpensioen

€ 20.862,51

€ 26.069,93

Overlevingspensioen

€ 20.583,71

€ 20.583,71

Inzake het beroepsstatuut kunnen erkende beroepsjournalisten die tijdens het pensioen actief blijven in de journalistiek als ‘actief gepensioneerde’ hun beroepstitel behouden. Beroepsjournalisten die niet beroepsactief blijven, kunnen bij de VVJ/AVBB erelid worden.

Als je als gepensioneerde een zelfstandige journalistieke activiteit in bijberoep uitoefent, ben je niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid