Investeringen

Een groot verschil met de loontrekkende collega’s is dat je als freelancejournalist zo goed als altijd verplicht bent om te investeren in werkmiddelen. Alleen wie voor een permanente afnemer werkt, slaagt er wel eens in hier en daar wat materiaal ‘van de firma’ te pakken te krijgen.

Freelancers zullen om te beginnen moeten instaan voor eigen kantoorruimte en mobiliteit. Doorgaans zullen ze ook in eigen werkmateriaal moeten investeren. Deze handleiding is uiteraard geen aankoopgids voor zelfstandige journalisten, maar misschien kan het nuttig zijn even te wijzen op het materiaal waaraan een zelfstandig journalist vandaag behoefte heeft.

Smartphone. Meer dan voor gelijk wie, vormt een smartphone vandaag het bijna onlosmakelijke uiteinde van de arm van een journalist. Een krachtig, polyvalent model is aangewezen, ook al kost dat net dat ietsje meer. Almaar meer journalisten worden verondersteld ook beelden te maken of interviews af te nemen met hun smartphone, en dat alles razendsnel door te sturen naar de redactie of op te laden online.

Desktop en/of laptop en/of tablet. Zorg ervoor dat je een voldoende krachtige computer hebt. Eigen aan journalistiek is dat men teksten of beelden zo snel mogelijk moet doorspelen, en daarin speelt de capaciteit van je pc een belangrijke rol. Bij de aankoop van een laptop zijn ook het gewicht van het toestel en de autonomie van de batterij belangrijke aspecten.

Beeldscherm. Investeer van meet af aan in een goed en dus oogvriendelijk beeldscherm (goede resolutie, stabiel beeld/zonder flikkering, …).

Veiligheid. Als zelfstandige moet je ook zelf instaan voor de beveiliging van je hardware en software. Investeer daarom voldoende in materiaal, in antivirus- en anti-inbraakprogramma’s – en gebruik die ook!

Tafel en stoel. Plaats dat allemaal op een degelijke bureautafel en zorg voor een goede bureaustoel, waarop je vervolgens een goede zithouding aanneemt. Je zult vaak langer dan je lief is voor je pc zitten. Investeer ook in een ergonomisch toetsenbord. Corona heeft het belang van een fijne telewerkruimte alleen maar meer in de verf gezet.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een iniTiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid