Op 8 februari 2016 organiseerde VVJ in samenwerking met de JAM een infosessie over auteursrechten. Herbeleef de meest interessante momenten met dit filmpje.

Bronnen

 • wet van 30 juni 1994
 • rechtspraak
 • rechtsleer

Voor journalisten: dubbel belang 

 • Journalisten = auteurs met auteursrechten
 • Maar tegelijk hebben we te maken met mensen met eigen auteursrechten
  • collega’s
  • mensen met portretrechten
  • andere auteurs van creaties

Wat wordt beschermd?

Foto: Gianni Barbieux © Photo News
Foto: Gianni Barbieux
© Photo News

Persoonlijke creaties – ‘werken van letterkunde en kunst’

Ook journalistieke = nieuwsgerelateerde werken !

 • Niet de informatie als zodanig, wel de vorm waarin die wordt weergegeven
 • Niet evidente scheppingen, wel oorspronkelijk werk

Wie kan bescherming inroepen? 

 • De auteur – onder meer journalisten
  • ook de anonieme of pseudonieme auteur, zij het dat de uitgever dan ten aanzien van derden vermoed wordt de auteur te zijn
  • coauteurs: best overeenkomst maken, anders gelijke rechten

Tenzij overdracht aan een uitgever !

Mogelijkheid tot aansluiten bij een beheersvennootschap (JAM, SOFAM, SCAM/SACD, SABAM…)

Welke auteursrechten?

© Spl290999 - Splash News - Photo News
© Spl290999 – Splash News – Photo News

Morele rechten

 • openbaarmaking
 • auteurschap = vaderschap
 • eerbied = integriteit

Vermogensrechten

 •  mededeling aan het publiek
 •  reproductie:
  •  kopie
  •  bewerking
  •  vertaling
  •  verhuur en uitlening
  •  distributie

Beperkingen

 • citaatrecht
 • nieuwsverslaggeving
 • publieke tentoonstelling
 • tijdelijke technische kopie
 • kosteloze privé-uitvoering in familiekring of school
 • wettelijke licenties:
  • reproductie voor privé-gebruik – compensatie via reprografievergoeding (REPROBEL)
  • thuiskopie – compensatie via vergoedingsrecht
  • gebruik voor onderwijs en onderzoek
  • openbare uitlening – compensatie via leenvergoeding

Beschermingstermijn: het leven van de auteur tot 70 jaar na zijn dood.

Overdracht van auteursrechten

Terug naar ‘Werken als journalist’