Veel redacties in Vlaanderen beschikken over een eigen redactiestatuut, deontologische code en redactieraad of ombudsman voor het aanpakken van beroepsethische kwesties.

Er zijn nu eenmaal weinig andere plekken waar zoveel wordt gediscussieerd als een nieuwsredactie. Wat is nieuws? Welk nieuws brengen we vooraan? Is die informatie voldoende gecheckt? Schenden we niet de privacy van iemand door zijn naam te geven of een foto te publiceren? Hoe zit dat met een embargo dat is gevraagd?…

Veel verkieslijker dan dat de overheid of andere externen gaan omschrijven wat wel en niet is toegelaten, is het dat redacties zoveel mogelijk zelf hun vrijheid en de beperkingen daarop invullen.

 

Individuele beroepsethiek

Dan nog kan het gebeuren dat een individuele journalist voor zichzelf beroepsethische plichten of beperkingen ziet die niet worden gedeeld door zijn hiërarchische meerderen op de redactie. Er wordt je bijvoorbeeld gevraagd iets te schrijven wat volgens jou onvoldoende is gecheckt, botst met een embargo of de privacy van iemand schendt.

Het is in dat geval belangrijk in overleg te gaan, met je chef, met de hoofdredactie, eventueel met de ombudsman op de redactie. Eventueel kun je je beroepen op de gewetensclausule opgenomen in artikel 9 van de Code van de Raad voor de Journalistiek: ‘De journalist heeft het recht om opdrachten die niet stroken met de journalistieke ethiek te weigeren.’

 

Terug naar ‘Journalistieke beroepsethiek’