Starten als Freelancer

Ruim een vierde van de professionele journalisten in Vlaanderen is freelancer. Freelancejournalistiek is van alle tijden en de ongebondenheid heeft schitterende producties opgeleverd. Veel zelfstandige journalisten zouden geen ander statuut willen. Het neemt niet weg dat freelancejournalistiek schaduwzijden heeft. Zo voelen  nogal wat collega’s zich
in het statuut van zelfstandige ‘gedwongen’, terwijl ze liever een (eventueel deeltijdse) arbeidsovereenkomst zouden hebben en daar eigenlijk ook recht op hebben. Maar voor mediahuizen is het kostenplaatje van zo’n ‘valse zelfstandige’ een stuk voordeliger. En vooral: hij kan makkelijker worden in- en uitgeschakeld door de redactiechefs.

0
zelfstandige (stagiair-) beroepsjournalisten en journalisten van beroep​
0
loontrekkenden​
0
zelfstandige journalisten in bijberoep​

 

Los hiervan hebben veel freelancers niet bepaald een statuut om over naar huis te schrijven. Doorgaans liggen de honoraria voor zowel redactioneel werk als beeldmateriaal aan de lage kant, en dat terwijl de investeringen en kosten vrij hoog uitvallen. Niet zelden worden zelfstandigen ook opgezadeld met een te zware werkdruk en ondankbare werkomstandigheden. Over de behandeling van het geproduceerde werk door eindredacties – en de daarmee samenhangende eindaansprakelijkheid voor eventuele fouten – bestaan eveneens nogal wat klachten.

Journalistiek is – nog altijd – hét beroep bij uitstek dat jonge mensen aantrekt, maar het is evenzeer een vak dat hen ook weer kan uitspuwen. Voor zelfstandige journalisten geldt die vaststelling nog meer dan voor loontrekkenden. Het verloop in de sector is dan ook groot.

De VVJ/AVBB wil in de eerste plaats tegemoetkomen aan de informatiebehoefte over freelancen die bij velen – vooral jongeren – bestaat. We wijzen op de valkuilen van het vak en geven praktische tips. Tegelijk willen we redactieverantwoordelijken en directies inspireren. Hen zou het sieren de freelancejournalist met meer respect te behandelen dan ze vandaag soms doen.

We hopen dat ons werk de politieke verantwoordelijken niet zal ontgaan. Als de mediahuizen niet bereid zijn tot serieuze engagementen, dan kunnen de politici ervoor zorgen dat de situatie van de freelancejournalist verbetert. Dat komt niet alleen die journalist, maar ook de kwaliteit van het nieuwsaanbod – en bij uitbreiding de democratie – ten goede.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid