Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) – Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)

NIEUW LOGO VVJ met baseline -- RGB

AVBB_AGJPB

 

De VVJ groepeert een vierduizendtal leden, in hoofdzaak erkende beroepsjournalisten (werkzaam voor zowel algemene nieuwsmedia als vakpers), en verder stagiairs-beroepsjournalist, journalisten in bijberoep, studenten en docenten in journalistiek, en ereleden.

De VVJ / AVBB is een beroepsvereniging die de belangen van journalisten behartigt op het vlak van werkfaciliteiten, sociaal statuut, auteursrechten, persvrijheid, aansprakelijkheid, deontologie en nog veel meer.Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV)

De VJV is niet te verwarren met de VVJ.

Ze heeft, in tegenstelling tot de VVJ / AVBB en de VJPP-AJPP, niet de mogelijkheid om officiële perskaarten af te leveren. De VJV groepeert freelancejournalisten in bijberoep, bedrijfsjournalisten en bloggers. Haar actieterrein betreft dan ook vooral deze journalisten. De VJV heeft ook een uitgesproken flamingantisch profiel, terwijl de VVJ gelieerd is met de Belgische AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België) en op politiek-communautair vlak een neutrale positie inneemt.

 

Terug naar ‘Wegwijs Journalistiek’