Wettelijke basis

 

Foto: Didier Lebrun © Photo News
Foto: Didier Lebrun
© Photo News

Artikel 32 Belgische Grondwet: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen.

  • Federale wet van 11 april 1994
  • Vlaams decreet van 26 maart 2004 / Vlaams decreet van 27 april 2007
  • Bijzondere regelingen voor Rijksregister, Bevolkingsregister, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Kadaster.

 

Raad van Europa:

Europese Unie:

  • Verordening / richtlijn over de toegang tot milieu-informatie

 

Terug naar ‘Openbaarheid van bestuur’