Sinds 2002 is in Vlaanderen een Raad voor de Journalistiek operationeel. Wie zich benadeeld voelt door een berichtgeving, kan daar klacht indienen tegen het betrokken medium en de journalist. De Raad omvat journalisten (aangeduid door de VVJ en de VJPP), mediaverantwoordelijken en externen. Er is ook een ombudsman, die in de mate van het mogelijke klachten snel en minnelijk probeert te regelen.

In 2010 keurde de Raad een Code goed, waarin alle beroepsethische normen zijn opgelijst.

Raad voor de Journalistiek
  • Résidence Palace – Blok C, 3de verdieping
  • Wetstraat 155 – 1040 Brussel
  • 02 230 27 17
  • www.rvdj.be
  • info@rvdj.be
  • contact: Pieter Knapen, ombudsman
Code van de RvdJ

Goedgekeurd door de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek op 20 september 2010

Het tweede hoofdstuk belicht de algemene state of mind die journalisten moeten hebben:  onafhankelijkheid (of in zoverre ze ergens afhankelijk van zijn duidelijkheid daarover). Hoofdstuk één heeft het over de plicht van correct informeren. Hoofdstuk vier over de plicht om, zelfs wanneer de informatie correct is, toch geen privacygevoelige informatie te geven. Hoofdstuk drie tot slot bevat nog enkele meer praktische fair play regels.

 

Terug naar ‘Journalistieke beroepsethiek’