Schoolstages

Diverse opleidingen in de journalistiek bieden interessante stagemogelijkheden aan, via samenwerkingsakkoorden die ze hebben met media, vaak uit dezelfde regio.

Soms zijn die stages verplicht, in andere gevallen biedt de universiteit of hogeschool je de mogelijkheid om een vrijwillige stage te lopen. Een relatief rustig jaar, zoals dat waarin men zijn masterproef afrondt, kan daarvoor dienen.

Een praktijkstage op een nieuwsredactie heeft diverse voordelen:

  • Je doet werkervaring op
  • Je leert mensen kennen
  • Dat alles verhoogt ontegensprekelijk je jobkansen

Een stage in het buitenland kan ook goed zijn voor je talenkennis.

Een praktisch voordeel van stages via een onderwijsinstelling is nog dat ze op het vlak van verzekeringen goed geregeld zijn.

 

Vrijwillige stage

© Laura Doss - Corbis - PN - Corbis - Photo News
© Laura Doss – Corbis – PN – Corbis – Photo News

Ook na je studietijd bestaat de mogelijkheid om je voor een stage aan te bieden bij een redactie. Maak daarvoor gebruik van ons mediaoverzicht.

Vrijwillige stages zijn doorgaans onbezoldigd, maar misschien kun je toch een kostenvergoeding en verzekering voor sommige risico’s bekomen.

Werkzoekenden kunnen solliciteren naar een stage in de vorm van een beroepsinlevingsovereenkomst. In dat geval krijg je een minimumvergoeding en is je stage juridisch ingekaderd. Deze mogelijkheid veronderstelt wel dat de werkgever een opleidingsplan heeft dat door de VDAB is goedgekeurd.

Hoe invullen?

Om maximaal rendement uit een stage te halen, let je op het volgende:

  • geef een goede indruk
  • wees enthousiast
  • denk mee
  • wees creatief
  • toon gedrevenheid
  • getuig niet van een nine-to-five-mentaliteit
  • voer opdrachten nauwgezet uit

 

Laat je anderzijds ook niet misbruiken tijdens zo’n stage. Zeker na verloop van tijd kunnen redactieverantwoordelijken je soms als een gratis werkkracht zien. Wees voldoende assertief en laat tijdig merken wanneer er overdreven verwachtingen aan je worden gesteld. Ook dat is trouwens een manier om te tonen dat je iets in je mars hebt.

 

Lees ook ‘Werken als journalist’

 

Terug naar ‘Studeren voor journalist’