Een voorzichtige raming leert dat in Vlaanderen ruim 5.000 journalisten professioneel actief zijn bij publiek toegankelijke nieuwsmedia.

De Vlaamse media stellen om en bij 2.800 erkende journalisten in hoofdberoep tewerk: 2.600 beroepsjournalisten (algemene media) en 200 journalisten van beroep (vakpers). Daarnaast werken nog een paar duizend journalisten in bijberoep voor deze media.

 

Algemene nieuwsmedia

© Photo News
© Photo News

In dit segment werken, wat Vlaanderen betreft, om en bij 2.600 beroepsjournalisten. Voor heel België gaat het om zowat 4.500 beroepsjournalisten. Dat zijn journalisten die in hoofdberoep voor deze media werken (en zonder dat ze dit mogen combineren met een andere job).

De printmedia blijven tot nader order de belangrijkste sector qua werkgelegenheid. Dagbladen (23%) en magazines (9%) zijn goed voor zowat een derde van het aantal erkende beroepsjournalisten. Ruim een kwart (26%) werkt voor audiovisuele media (tv of radio). Nog anderen werken voor ondersteunende media: pers- en fotoagentschappen of productiehuizen.

Beroepsjournalisten die werken voor autonome (standalone) online nieuwsmedia zijn er maar weinig. Tot nader order hebben deze digital only media onvoldoende rendabele zakenmodellen om veel professionele journalisten te kunnen betalen.

Daarnaast werken nog vele journalisten in bijberoep voor deze nieuwsmedia.

Hier vind je een overzicht van de publiek toegankelijke algemene nieuwsmedia

 

Periodieke pers
(vakpers en organisatiegebonden media)

© Photo News
© Photo News

In dit segment werken, wat Vlaanderen betreft, om en bij 200 journalisten van beroep. Voor heel België gaat het om ruim 300 erkende journalisten van beroep.

Ook voor deze nieuwsmedia werken daarnaast nog vele journalisten in bijberoep.

Hier vind je een overzicht van de publiek toegankelijke vakmedia

 

Bedrijfspers

Meer en meer overheidsinstanties, bedrijven en verenigingen zien de noodzaak in van goede interne communicatie.  Interne bedrijfsmedia leveren dan ook werk aan een toenemend aantal professionele bedrijfsjournalisten.

 

Waar vind je vacatures?