Aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds

Het eerste wat je als zelfstandige (voor journalistiek: in hoofdberoep) moet doen om in orde te zijn met je sociaal statuut, is je aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds.

Je moet dit onmiddellijk doen bij het aanvragen van je ondernemingsnummer. Wie dat niet doet, riskeert een boete van € 500 tot € 2.000.

 Je kunt veranderen van sociaalverzekeringsfonds, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo mag je geen schulden meer hebben bij het vroegere fonds, en moet je voor de feitelijke overgang telkens wachten tot 1 januari.

Terug naar ‘Sociale bijdragen voor sociale bescherming’

Lijst van de sociaalverzekeringsfondsen

Zenito (het vroegere SVMB)
Willebroekkaai 37 – 1000 BRUSSEL
Tel: 02 212 22 30 – E-mail: info@zenito.be
Website

Acerta – Sociaal Verzekeringsfonds
Buro & Design Center
Heizel Esplanade PB 65 – 1020 BRUSSEL
Tel: 078 05 10 63 – E-mail: contact.svf@acerta.be & zelfstandigen@acerta.be
Website

Groep S – Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen
Poincarélaan 78 – 1060 BRUSSEL
Tel: 02 555 15 20 – E-mail: infosvk@groeps.be
Website

Xerius
Brouwersvliet 4, bus 2 – 2000 ANTWERPEN
Tel: 078 15 00 15 – E-mail: zelfstandigen@xerius.be
Website

Securex – Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
Tervurenlaan 43 – 1040 BRUSSEL
Tel: 02 729 92 22 – E-mail: merode@securex.be
Website

Partena – Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen
Anspachlaan 1 – 1000 BRUSSEL
Tel: 02 549 73 00 – E-mail: logistikNA@start.partena.be
Website

Attentia
Torhoutsesteenweg 384 – 8200 BRUGGE
Tel: 050 40 65 65 – E-mail: info.svas@attentia.be
Website

Multipen – Sociale Verzekeringskas voor Landbouw, Middenstand en Vrije Beroepen
Zeutestraat 2B – 2800 MECHELEN
Tel: 015 45 12 60 – E-mail: info@multipen.be
Website

Steunt Elkander – Vrije Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen
Kolonel Bourgstraat 113 – 1140 BRUSSEL
Tel: 02 743 05 10 – E-mail: svk@steuntelkander.be
Website

Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, verbonden aan het RSVZ
Willebroekkaai 35– 1000 BRUSSEL
Tel: 02 546 40 10– E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Website