Gelet op het voorgaande, is een goede verzekering voor beroepsaansprakelijkheid geen overbodige luxe. Alle journalisten, zowel loontrekkenden als zelfstandigen, hebben daar baat bij. Maar vooral freelancers moeten er goed op letten dat ze individueel verzekerd zijn voor gerechtsprocedures, beroepsfouten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims.

De VVJ heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand gesloten met verzekeraar Generali, via makelaar AON. Het gaat om een polis waarop journalisten zich individueel kunnen inschrijven.

Voor een jaarlijkse premie van € 250 ben je verzekerd voor rechtsbijstand tot een bedrag van € 12.500 per schadegeval, voor beroepsaansprakelijkheid tot € 125.000, en voor uitbatingsschade tot € 1.250.000. Daarnaast geldt er een bijpremie van € 250 per journalist per jaar bij optionele dekkingsuitbreiding voor VS/Canada.

Voor journalisten die niet via hun werk- of opdrachtgever verzekerd zijn, gaat het om een uniek aanbod.

Hoe intekenen ?

Stap 1. Print het inschrijvingsformulier inschrijvingsformulier-verzekering-beroepsaansprakelijkheid uit en vul het in.

Stap 2. Stuur het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier op:

– via de post: AON Risk Solutions | Aon Affinity Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem
– via mail: bart.segers1@aon.be (Bart Segers volgt het dagelijks beheer van de verzekeringspolissen op)

De verzekeraar heeft het recht toetreding van de journalist te weigeren per brief binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier. Na aanvaarding van uw inschrijving, kunt u de premie via overschrijving betalen. Na de betaling krijgt de verzekerde per mail een persoonlijk jaarlijks verzekeringsattest.

Meer info

Terug naar ‘Morele auteursrechten, aansprakelijkheid en verzekering’