Student en zelfstandige

Algemeen principe: een student die een zelfstandige activiteit uitoefent, moet zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds, als zelfstandige in hoofdberoep.

In principe is vanaf januari 2017 een nieuw stelsel voor student-ondernemers van toepassing. Voorwaarden:

  • jonger zijn dan 25 jaar (op 30 september van kalenderjaar)
  • een studie volgen van minstens 27 studiepunten (of minstens 17 lesuren per week indien studie niet uitgedrukt in punten).

Voordelen:

  • Geen sociale bijdrage te betalen tot inkomsten van € 6.648,13 per jaar
  • Op inkomstenschijf tussen € 6.648,13 en € 13.296,25: 20,50% sociale bijdrage
  • Behoud van rechten op gezondheidszorgen als persoon ten laste (indien inkomen < € 6.648,13) of als titularis indien student bijdragen betaalt.

Voorwaarden:

  • jonger zijn dan 25 jaar (op 30 september van kalenderjaar)
  • een studie volgen van minstens 27 studiepunten (of minstens 17 lesuren per week indien studie niet uitgedrukt in punten).

Een student is fiscaal gezien nog persoon ten laste van zijn ouders als zijn totale netto-inkomsten op jaarbasis niet hoger liggen dan € 3.200 (dat komt overeen met een bruto van € 4.000). Is de persoon van wie de student ten laste is een alleenstaande, dan zijn die bedragen respectievelijk € 4.620 (netto) en € 5.775 (bruto). Worden voor die maxima niet meegeteld: de wettelijke kinderbijslag, studiebeurzen, de eerste schijf van € 2.660 die een jobstudent (met contract) verdient en € 3.200 die de student eventueel geniet als onderhoudsgeld.  

Bovengenoemde bedragen gelden voor inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018).

Inzake kinderbijslag spelen de gepresteerde uren en het inkomen geen rol tijdens het
derde kwartaal (de maanden juli, augustus en september). Buiten die maanden mag in
een kwartaal maximaal 240 uren zijn gewerkt (het inkomen speelt geen rol). Het gaat
om alle uren samengeteld: zowel die met een studentencontract als die van
zelfstandige. Uiteraard is het aantal gepresteerde uren voor een
student-zelfstandige moeilijker te bewijzen dan voor een student-werknemer (sinds 1
januari 2012 is een en ander veranderd voor de student-werknemer, maar dat valt
buiten de context van dit vademecum).

Wat het beroepsstatuut betreft: een student kan niet worden erkend als
beroepsjournalist.

Voor info over het werken als student in loondienst: zie studentatwork.be

Terug naar ‘Journalistiek als bijverdienste’