Met tijdskrediet en zelfstandige

Indien je een tijdskrediet hebt zonder uitkeringen, dan mag je om het even welke activiteit uitoefenen.

Het tijdskrediet zonder motief is inmiddels afgeschaft. Heb je een gemotiveerd tijdskrediet, waarvan het motief is: ‘zorgen voor een kind van minder dan 8 jaar’, ‘zorgen voor een zwaar ziek familie- of gezinslid’, ‘palliatieve verzorging’ of ‘erkende opleiding’: dan mag je géén zelfstandige of loontrekkende activiteit aanvangen. Doe je dat wel, dan verlies je je recht op tijdskrediet en het recht op onderbrekingsuitkeringen. Als je je zelfstandige (maar geldt ook voor loontrekkende) activiteit tijdens zo’n gemotiveerd tijdskrediet niet hebt aangegeven, zal de RVA de onderbrekingsuitkeringen die je hebt ontvangen terugvorderen vanaf de datum dat je met die activiteit bent begonnen.

Had je al een nevenactiviteit vóór je gemotiveerd tijdskrediet is toegekend: dan kan er eventueel worden gecumuleerd, op voorwaarde:

  • dat het om een voltijds tijdskrediet gaat
  • dat je die zelfstandige activiteit al minimum 12 maanden uitoefende voor het begin van het tijdskrediet. Die activiteit mag hoogstens gedurende één jaar worden gecumuleerd met de uitkeringen in het kader van tijdskrediet.(Voor wie in de openbare sector werkt, in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf gelden andere regels. Wie in dat geval is, neemt het best contact op met de RVA of kijkt even op de website: http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking%20en%20tijdskrediet/loopbaanonderbreking).Journalistieke loopbaanonderbrekers die een journalistieke nevenactiviteit willen blijven ontplooien, kunnen aanspraak maken op behoud van hun erkenning als beroepsjournalist.Ook voor loopbaanonderbrekers die in nevenberoep journalistiek actief zijn, geldt de vrijstelling van sociale bijdrageplicht.

Terug naar ‘Journalistiek als bijverdienste’