We gaan hier voorbij aan de diverse stappen in de berekening van het belastbare inkomen (onder meer de belastingvrije som, de aftrek voor kinderen en andere personen ten laste, alleenstaande ouder, aftrek voor hypothecaire lening, enzovoorts), en beperken ons tot het weergeven van de tarieven op de verschillende inkomensschijven.

Aanslagjaar 2018, inkomsten 2017

BELASTBAAR INKOMEN BASISBELASTING
< € 11.070 25%
€ 11.070 tot € 12.720  

30%

 

€ 12.720 tot € 21.190

 

40%
€ 21.190 tot € 38.830

 

45%
> € 38.830

 

50%

 

Let wel: daar komen nog aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen) bij.

 

Aanslagjaar 2017, inkomsten 2016

BELASTBAAR INKOMEN BASISBELASTING
< € 10.860 25%
€ 10.860 tot € 12.470 30%
€ 12.470 tot € 20.780 40%
€ 20.780 tot € 38.080 45%
> € 38.080 50%

 

De aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen) komen daar nog bovenop.

Voorafbetalingen

Zelfstandigen zijn verplicht voorafbetalingen op de personenbelasting te doen. Die vinden plaats voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

In principe ben je telkens ¼ van de totale verschuldigde personenbelasting verschuldigd. Doe je als zelfstandige geen voorafbetaling, dan wordt je belasting vermeerderd. Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met 1,69%. Bij zelfstandigen wordt slechts 90% van de vermeerdering in aanmerking genomen.

Wanneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan 1% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 40 euro, is ze niet verschuldigd. De banken bieden geautomatiseerde systemen aan voor de voorafbetalingen, inclusief de mogelijkheid tot lening als dit nodig zou zijn.

Zelfstandigen die zich voor het eerst vestigen als zelfstandige in hoofdberoep moeten tijdens de eerste drie jaar geen belasting vooraf betalen. Wie dat wél doet, krijgt een bonificatie.

Terug naar ‘Inkomstenbelasting’