Belastingtarieven

We gaan hier voorbij aan de diverse stappen in de berekening van het belastbare inkomen (onder meer de belastingvrije som, de aftrek voor kinderen en andere personen ten laste, alleenstaande ouder, aftrek voor hypothecaire lening, enzovoorts), en beperken ons tot het weergeven van de tarieven op de verschillende inkomensschijven.

Aanslagjaar 2014, inkomsten 2013

BELASTBAAR INKOMEN BASISBELASTING
< € 8.590 25%
€ 8.590 tot € 12.220 30%
€ 12.220 tot € 20.370 40%
€ 20.370 tot € 37.330 45%
> € 37.330 50%

Let wel: daar komen nog aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen) bij.

Aanslagjaar 2015, inkomsten 2014

BELASTBAAR INKOMEN BASISBELASTING
< € 8.680 25%
€ 8.680 tot € 12.360 30%

 

€ 12.360 tot € 20.600 40%
€ 20.600 tot € 37.750 45%
> € 37.750 50%

Let wel: daar komen nog aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen) bij.

Aanslagjaar 2016, inkomsten 2015

BELASTBAAR INKOMEN

 

BASISBELASTING
< € 8.710 25%
€ 8.710 tot € 12.400 30%
€ 12.400 tot € 20.660 40%
€ 20.660 tot € 37.870 45%
> € 37.870 50%

Let wel: daar komen nog aanvullende gemeentebelastingen (de zogenaamde opcentiemen) bij.

Voorafbetalingen

Zelfstandigen zijn verplicht voorafbetalingen op de personenbelasting te doen. Die vinden plaats voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

In principe ben je telkens ¼ van de totale verschuldigde personenbelasting verschuldigd. Doe je als zelfstandige geen voorafbetaling, dan wordt je belasting vermeerderd. Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met 1,69%. Bij zelfstandigen wordt slechts 90% van de vermeerdering in aanmerking genomen.

Wanneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan 1% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 40 euro, is ze niet verschuldigd. De banken bieden geautomatiseerde systemen aan voor de voorafbetalingen, inclusief de mogelijkheid tot lening als dit nodig zou zijn.

Zelfstandigen die zich voor het eerst vestigen als zelfstandige in hoofdberoep moeten tijdens de eerste drie jaar geen belasting vooraf betalen. Wie dat wél doet, krijgt een bonificatie.

Terug naar ‘Inkomstenbelasting’