Sinds 2008 worden inkomsten uit de overdracht van auteursrechten beschouwd als ‘roerende inkomsten’, onderworpen aan een fiscaal voordelig tarief van 15%. Bovendien gelden voor auteursrechten vrij hoge forfaitaire kosten, zodat zelfs bij het maximale bedrag dat men als inkomsten uit auteursrechten kan inbrengen (voor aanslagjaar 2017, inkomsten 2016, is dat 57.590 euro, voor aanslagjaar 2018, inkomsten 2017, is dat 58.720 euro) men niet aan 15% roerende voorheffing komt.

Dat is erg voordelig. Alleen: sinds het begin van de wet van 2008 is er onduidelijkheid geweest over wat als betaling van een prestatie moet worden gezien en wat als auteursrechten.

Na jaren van discussies hierover met de fiscale overheid en met de uitgevers – en jaren van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid – is er begin april 2017 een oplossing uit de bus gekomen.

Met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën is een akkoord (ruling) bereikt dat de helft van wat nieuwsmedia aan hun freelancers betalen wordt beschouwd als gewone ‘baten’, de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’. Uiteraard voor zover het gaat om auteursrechtelijk beschermd werk waarvan de auteursrechten worden overgedragen aan de nieuwsmedia.

De 50/50 regeling geldt voor zowel freelancers in hoofd- als in bijberoep. Ze trad in werking op 1 juli 2017.

Een overzicht van de belastingen (roerende voorheffing) op de inkomsten uit auteursrechten.

Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019):

Auteursrechtelijke vergoeding

 

Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing
€ 0 – € 15.990 50% 7.996 15% (= € 1.199,4)
€ 15.990 – € 31.990 25% 12.000 15 % (= € 1.800)
€ 31.990 – € 59.970 0% 27.980 15%  (= € 4.197)
 > € 59.970 Géén roerende voorheffing, progressieve  inkomstenbelasting (tussen 25 en 50%)

Wie het maximale aan auteursrechten int, betaalt in totaal 12% (= € 7.196,4) aan roerende voorheffing.

De maximale forfaitaire kosten bedragen hier dus € 11.996 (= 50 % van eerste schijf + 25 % van tweede schijf).

 

Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018):

Auteursrechten

 

Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing
€ 0 – € 15.660 50% 7.830 15%  (= € 1.174,50)
€ 15.660 – € 31.320 25% 11.745 15 % (= € 1.761,75)
€ 31.320 – € 58.720 0 % 27.400 15% (= € 4.110)
 >  € 58.720 Géén roerende voorheffing, progressieve  inkomstenbelasting (tussen 25 en 50%)

Wie het maximale aan auteursrechten int, betaalt in totaal 12% (= € 7.046,25) aan roerende voorheffing.

De maximale forfaitaire kosten bedragen hier dus € 11.745 (= 50 % van eerste schijf + 25 % van tweede schijf).

Wie kan aantonen dat hij méér kosten dan de forfaitaire kosten heeft gemaakt voor het verwerven van die auteursrechten, mag dat uiteraard doen. Maar houd er rekening mee dat als je werkt in het stelsel van 50 % ‘auteursrechten’ / 50% ‘baten’, je de helft van je werkelijke kosten bij je gedeelte ‘baten’ kunt inbrengen.

 

Meer info

 

Terug naar fiscaal statuut