Sinds 2008 worden inkomsten uit de overdracht van auteursrechten beschouwd als ‘roerende inkomsten’, onderworpen aan een fiscaal voordelig tarief van 15%. Bovendien gelden voor auteursrechtelijke vergoedingen vrij hoge forfaitaire kosten, zodat men zelfs bij het maximale bedrag dat men als inkomsten uit auteursrechten kan inbrengen, niet aan 15% roerende voorheffing komt. Het maximumbedrag voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) was € 59.970 en voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is dat € 61.200.

In 2017 bereikten de VVJ en de Vlaamse uitgevers een akkoord met de fiscus over de concrete toepassing van het regime voor freelancejournalisten. In een ‘ruling’ met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën is afgesproken dat de helft van wat nieuwsmedia aan hun freelancers betalen wordt beschouwd als gewone ‘baten’, de andere helft als ‘auteursrechtelijke vergoeding’. Uiteraard voor zover het gaat om auteursrechtelijk beschermd werk waarvan de auteursrechten worden overgedragen aan de nieuwsmedia.

De 50/50-regeling geldt voor zowel freelancers in hoofd- als in bijberoep. Ze trad in werking op 1 juli 2017.

Een overzicht van de belastingen (roerende voorheffing) op de inkomsten uit auteursrechten.

Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020):

Auteursrechtelijke vergoeding

 

Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing
€ 0 – € 16.320 50% 8.160 15% (= € 1.224)
€ 16.320 – € 32.640 25% 12.240 15 % (= € 1.836)
€ 32.640 – € 61.200 0% 28.560 15%  (= € 4.284)
 > € 61.200 Géén roerende voorheffing, progressieve  inkomstenbelasting (tussen 25 en 50%)

Wie het maximale bedrag aan auteursrechten int (of € 61.200), betaalt in totaal 12% (= € 7.344) aan roerende voorheffing. De maximale forfaitaire kosten bedragen hier € 12.240 (= 50% van eerste schijf + 25% van tweede schijf).

Wie kan aantonen dat hij méér kosten dan de forfaitaire kosten heeft gemaakt voor het verwerven van de auteursrechtelijke vergoedingen, mag dat uiteraard doen. Maar houd er rekening mee dat als je werkt in het stelsel van 50% ‘auteursrechten’ / 50% ‘baten’, je slechts de helft van je werkelijke kosten bij je gedeelte ‘baten’ kunt inbrengen.

Meer info

Informatie over auteursrechten, hun fiscaal en sociale zekerheidsregime, vind je op …

Terug naar fiscaal statuut