Voordelige leningen en adviezen

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor kredieten. Voor Vlaanderen is dat Participatiemaatschappij Vlaanderen: http://www.pmvz.eu/#top (Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, 02 229 52 30). Voor wie in Brussel is gevestigd, is dat http://www.srib.be/nl (Stassartstraat 32, 1050  Brussel, 02 548 22 11).

Bij het Vlaamse participatiefonds PMV zijn volgende mogelijkheden:

Startlening+

De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters – natuurlijke personen en rechtspersonen – die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn. Het maximumbedrag is 100.000 euro, de rentevoet 3 %.

KMO-cofinanciering

KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum 350.000 euro. Zij is bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen en heeft een rente van 3 %.  De lening wordt altijd verstrekt in combinatie met financiering van een bank, een investeringsfonds, één of meerdere business angels, of van verschillende partijen samen.

PMV-bedrijfsleningen

PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen op maat voor kmo’s en grote ondernemingen. Zij bedragen minimum 350.000 en maximum 5.000.000 euro en hebben een lange looptijd. PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld als niet-achtergesteld zijn.

Waarborgregeling

Als de bank geen krediet  toekent wegens gebrek aan zekerheden kan PMV een waarborg geven, waardoor de kredietwaardigheid van de ondernemer toeneemt. De aanvrager betaalt daarvoor een eenmalige premie.

Een waarborg tot maximaal 1,5 miljoen euro kan tot 75 % van het onderliggende krediet dekken. De bank of leasingmaatschappij kan meer informatie geven. PMV werkt samen met zestien financiële instellingen, met ruim duizend kantoren in Vlaanderen.

Winwinlening

Dit gaat om een lening bij vrienden, kennissen of familieleden. Die krijgen daarvoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % op het openstaande kapitaal. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietverstrekker 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. De  kredietnemer kan maximaal 200.000 euro lenen. En elke kredietgever kan maximaal 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2017 bedraagt tussen 1 en 2 %. Er kan maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks worden afgelost, of via een  eenmalige aflossing na 8 jaar.

Voorts is er nog het Europees Investeringsfonds (EIF): dat investeert ook in risicokapitaalfondsen en starterscentra die tot doel hebben ondernemingen die zich snel ontwikkelen of die actief zijn in de nieuwe technologische sectoren, te ondersteunen. Het verstrekt voorts aan banken die leningen op middellange en lange termijn verschaffen aan kmo’s garanties voor portefeuilles en vorderingen op deze categorie van ondernemingen.

Voor advies kunt u terecht bij het Agentschap Ondernemen. Dat zal u kosteloos begeleiden bij uw zoektocht doorheen de steunmaatregelen voor zelfstandigen. Een interessant adres voor wie zijn weg zoekt als zelfstandige.

Meer info:

 

Terug naar ‘Faciliteiten voor starters’