Kmo-portefeuille

Sinds 1 april 2016 zijn er twee subsidie-instrumenten: een vereenvoudigde kmo-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en een nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

De vroegere pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille zijn vervangen door één jaarlijks subsidieplafond en subsidiepercentage per kmo, voor opleiding en/of advies.

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

Voor meer informatie: http://www.kmo-portefeuille.be/

Terug naar ‘Faciliteiten voor starters’