Fiscale stimuli

Als zelfstandige betaal je in principe een vermeerdering op je verschuldigde belasting. Alleen door fiscale voorafbetalingen te doen kun je daaraan ontsnappen.

Geen vermeerdering is evenwel verschuldigd door zelfstandigen die zich in de afgelopen drie jaar voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep hebben gevestigd. Die starters ontsnappen dus aan de fiscale voorafbetalingen, maar krijgen een bonificatie als ze wél voorafbetalingen verrichten.

Belastingkrediet

Foto: Bert Van den Broucke © Photo News
Foto: Bert Van den Broucke
© Photo News

Ga ook na of je mogelijk recht hebt op een belastingkrediet. Startende zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen immers aanspraak maken op een aftrek van de belastingen van tien procent – tot maximaal € 3.750 – van het bedrag dat ze privé hebben geïnvesteerd in hun beroep.

Wie een vennootschap heeft, kan sinds aanslagjaar 2007 genieten van een belastingaftrek voor risicokapitaal. Dat is de zogenaamde notionele intrestaftrek. Waar gaat het om? Een vennootschap kan een lening aangaan en de daarop betaalde intresten fiscaal aftrekken. Wie voorheen financierde met eigen middelen kon niets aftrekken. Met de invoering van de belastingaftrek voor risicokapitaal – de notionele intrestaftrek – wordt die discriminatie tussen vreemd en eigen kapitaal weggewerkt. Vennootschappen mogen dan hun belastbare basis verminderen met een fictieve intrest op hun eigen middelen, die gelijk is aan de intrest die de onderneming had moeten betalen indien ze vreemd kapitaal had aangetrokken.

Per aanslagjaar

Het tarief van de aftrek wordt per aanslagjaar vastgelegd. Voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) is dat 1,13% (1,631% voor kmo’s). Voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is de intrestaftrek 1,63%  (2,13 % voor kmo’s).

Belangrijk: in zoverre de Vlaamse uitgevers zijn overgeschakeld op contracten van overdracht van auteursrechten, is een specifiek fiscaal regime van toepassing dat een stuk voordeliger is dan het klassieke belastingregime voor beroepsinkomsten. Alle informatie daarover vind je in de hoofdstukken ‘auteursrecht’ en ‘fiscaal statuut’.

Meer info

Starters kunnen meer info bekomen bij het sociaalverzekeringsfonds waarbij ze moeten aansluiten. De meeste van die fondsen publiceren ook startersinfo op hun websites.

Terug naar ‘Faciliteiten voor starters’