Sinds 2015 worden de sociale bijdragen berekend op je (geschat) inkomen van het jaar zelf. Maar omdat het om een geschat inkomen gaat, zijn die bijdragen dus ‘voorlopig’. Na twee jaar zal telkens een regularisatie plaatsvinden, omdat dan het fiscaal inkomen bekend is. Om in te schatten hoeveel je voorlopig moet betalen, krijg je per kwartaal een bedrag voorgelegd, gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden, maar dat kun je laten aanpassen (verhogen of verlagen, naargelang van je inschatting van je inkomen dit jaar). In 2018 betaal je dus sociale bijdragen op basis van het netto belastbare jaarinkomen van 2015.

Als je pas start (je bent starter de eerste drie volledige jaren als zelfstandige), heb je geen referentieperiode. Je betaalt dan sociale bijdrage op het inkomen dat je denkt te halen dit jaar, ofwel de wettelijke minimumbijdrage. Dat minimum is berekend op een jaarinkomen van € 13.550,50. De voorlopige minimumbijdrage bedraagt dan 694,46 EUR, of 20,5 % van [€ 13.550,50 / 4]. Opgelet, vanaf 1 april 2018 wordt deze drempel tijdens het eerste startjaar verlaagd naar 6.866,25 EUR.

Start je in het tweede, derde of vierde kwartaal van een jaar, dan moet je volgende formule toepassen:

je beroepsinkomsten x 4 (aantal kwartalen)
aantal gewerkte kwartalen

De sociale bijdrage is 20,50 % van je beroepsinkomen tot € 58.513,59 en 14,16% op het gedeelte tussen 57.415,67 en € 86.230,52.

Voorlopige sociale kwartaalbijdragen voor starters – 2018

Hoofdberoep Bijdrage
Eerste drie kalenderjaren € 694,46 of 20,5% van (€ 13.550,50 / 4)

 

Vanaf 2018 kunnen de sociale bijdragen in de eerste twee startjaren worden verlaagd, in het eerste jaar tot 1/3 van de minimumbijdrage en in het tweede jaar tot 2/3 van de minimumbijdrage.

Opgelet: de eerste drie jaar betaal je dus voorlopige sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep. Hou er wel rekening mee dat als je inkomsten hoger liggen dat het drempelbedrag, je dus nog belasting zult moeten betalen op het bedrag boven het drempelbedrag. Dat wordt – zo leert de praktijk – al te vaak vergeten, waardoor de bijkomende belastingen vaak een strop rond de nek worden. Zet dus wat geld op zij voor als de fiscus komt aankloppen !

Meer info

http://www.rsvz.be/nl

De respectieve websites van de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Terug naar ‘Faciliteiten voor starters’