Aangepaste sociale bijdragen

Tot voor kort werden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van drie jaar terug. Dat is sinds januari 2015 veranderd. Nu worden die bijdragen berekend op je (geschat) inkomen van het jaar zelf. Maar omdat het om een geschat inkomen gaat, zijn die bijdragen dus ‘voorlopig’. Na twee jaar zal telkens een regularisatie plaatsvinden. Om in te schatten hoeveel je voorlopig moet betalen, krijg je per kwartaal een bedrag voorgelegd, gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden, maar dat kun je laten aanpassen (verhogen of verlagen, naargelang van je inschatting van je inkomen dit jaar).

Als je pas start, heb je geen referentieperiode. Je betaalt dan sociale bijdrage op het inkomen dat je denkt te halen dit jaar, ofwel de wettelijke minimumbijdrage. Dat minimum is berekend op een jaarinkomen van € 13.296,25.

Start je in het tweede, derde of vierde kwartaal van een jaar, dan moet je volgende formule toepassen:

je beroepsinkomsten x 4 (aantal kwartalen) gewerkte kwartalen

De sociale bijdrage is 20,50 % van je beroepsinkomen tot € 57.415,67 en 14,16% op het gedeelte tussen 57.415,67 en € 84.612,53.

Het percentage bedraagt in het eerste jaar dus 20,50%, vanaf het tweede jaar is dat 21 %.

 Sociale kwartaalbijdragen, exclusief beheerskosten, voor starters – 2017

 

Hoofdberoep Bijdrage
Eerste kalenderjaar € 702,21
Tweede activiteitsjaar € 719,34
Derde activiteitsjaar € 719,34

De maximale bijdrage per kwartaal is € 4.024,43.

Bij bovenstaande kwartaalbijdragen moeten nog de beheerskosten van het sociaalverzekeringsfonds worden bijgeteld. Die bedragen tussen 3,05 en 4,30 % van de kwartaalbijdrage, afhankelijk van het gekozen sociaalverzekeringsfonds.

Meer info

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/independent/index.htm

http://www.rsvz.be/nl

de websites van de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Terug naar ‘Faciliteiten voor starters’