We hadden het tot nu toe uitsluitend over freelancers die hun journalistieke activiteit uitoefenen in het kader van een eenmanszaak. In tegenstelling tot een vennootschap heeft zo’n zaak geen aparte rechtspersoonlijkheid. Maar als je als freelancer wilt uitbreiden, en je praktijk bijvoorbeeld wilt uitbouwen tot een persagentschap, valt de oprichting van een vennootschap te overwegen.

Eenmanszaak

Voordelen:

+  Je kunt alleen beslissen, snel en zonder veel formaliteiten.

+  Je beschikt autonoom over de gerealiseerde winst.

+  Je kunt gebruik maken van de gunstige fiscale regeling voor inkomsten uit auteursrechten.

+  Geen minimumkapitaal vereist.

+  Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen (geen oprichtingsakte, geen financieel plan verplicht, vereenvoudigde boekhouding).

Nadelen:

  Je bent met je persoonlijk vermogen onbeperkt aansprakelijk.

  Er is geen afzonderlijke fiscale aanslag voor de zaak, wel een integratie van de winst in de globale personenbelasting (maar als je volledig in auteursrechten wordt betaald, ben je beter af, tot het maximumbedrag dat fiscaal geldt voor auteursrechten).

  Het regelen van opvolging en overname zijn moeilijker dan bij een vennootschap.

Vennootschap

Voordelen:

+  Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten.

+  Voor sommige vormen geldt een beperkte persoonlijke aansprakelijkheid.

+  Het regime van de vennootschapsbelasting is in het algemeen voordeliger dan de personenbelasting (behalve voor inkomsten uit auteursrechten).

+  Formele afspraken tussen de partners.

+  Makkelijkere regeling van de erfopvolging.

+  Een deel van de eigen woning kan aan de vennootschap worden verhuurd en de ontvangen huur is niet onderworpen aan sociale bijdragen zelfstandigen.

+ De bedrijfsleider kan een forfaitaire kostenvergoeding krijgen (binnen bepaalde perken), waarop geen belastingen of sociale zekerheidspremies moeten worden betaald.

+ Indien privévoertuig voor de zaak wordt gebruikt, kan een kilometervergoeding op forfaitaire basis worden doorgerekend. Dat is een aftrekbare kostenpost voor de vennootschap.

Nadelen:

  Duurdere oprichting.

  Meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

  Formele besluitvorming.

– Geen (laag belaste) roerende inkomsten uit auteursrechten. Op de vraag of je eigen vennootschap je auteursrechten (bovenop je loon of bezoldiging als bedrijfsleider) kan uitbetalen, kan bevestigend geantwoord. Je vennootschap krijgt dan de exploitatierechten en jij in ruil een vergoeding in auteursrechten.

 

Lees meer over

 

 

Meer info

 

Terug naar ‘Alleen of in groep’