De VVJ breidt haar dienstverlening uit met de lancering, op 1 december 2015, van een Journalistenloket. Het loket omvat drie luiken: een website met basisinformatie over (beginnen) werken als journalist, een helpdesk voor eerstelijnsadvies en een pakket infosessies.

Meer dan vroeger hebben aspirant-journalisten en beginners in het vak nood aan informatie en service. Hetzelfde geldt overigens voor journalisten met al enkele kilometers op de teller. De job van journalist is er de jongste decennia nu eenmaal behoorlijk complexer op geworden. Dat is een gevolg van technologische, economische, maatschappelijke en ook juridische evoluties in de mediasector in haar geheel. Almaar meer mensen zitten daardoor met vragen over journalistieke mogelijkheden en risico’s, over rechten en plichten, over vergoedingen, arbeidsomstandigheden, auteursrechten, onafhankelijkheid, aansprakelijkheid, deontologie en nog veel meer.

Het VVJ-secretariaat werd al enige tijd met deze evolutie geconfronteerd, maar kon er bij gebrek aan middelen niet steeds accuraat op inspelen. Dankzij een werkingssubsidie van minister van Media Sven Gatz (Open VLD) wordt dat wel mogelijk.

Niet enkel klassieke beroepsjournalisten zitten met vragen en problemen over een en ander. Nieuwsmedia doen almaar meer een beroep op freelancers in bijberoep, interimkrachten en occasionele krachten – onder meer voor lokaal nieuws. De VVJ kan aanvaarden dat niet-professionele journalisten een rol spelen in het journalistieke proces bij de op het brede publiek gerichte nieuwsmedia, maar dan enkel als noodzakelijke aanvulling op het werk van beroepsjournalisten en steeds onder controle van beroepsjournalisten. Intussen starten meer en meer mensen eigen journalistieke projecten, met name online. Deze ‘ondernemende journalisten’ zoeken naarstig naar nieuwe zakenmodellen en worden met extra uitdagingen en vragen geconfronteerd.

 

Drie luiken

De VVJ wil met haar Journalistenloket vooreerst een open website aanbieden over journalistiek in Vlaanderen/België in de 21ste eeuw. Deze Wegwijs Journalistiek is gericht op zowel aankomende journalisten als reeds gevestigde collega’s. De ambitie is een uitgebreide digitale kennisbank ter beschikking te stellen die praktisch, actueel en betrouwbaar is.

Het Journalistenloket omvat daarnaast een Helpdesk voor persoonlijk eerstelijnsadvies. Die desk omvat het VVJ-secretariaat, versterkt met externe krachten waar dit nodig blijkt. Voor de goede orde: meer doorgedreven advies en gerechtelijke bijstand blijven wel degelijk voorbehouden voor leden van de vereniging.

Ten slotte wil de VVJ met haar Journalistenloket nog meer dan vroeger inzetten op collectieve vormingsmomenten, die ook zullen worden opengesteld voor aspirant-journalisten of journalisten in bijberoep. Een eerste infosessie, over (door)starten in de journalistiek, vindt plaats op zaterdag 12 december. Voor deze infosessies, die ook buiten Brussel zullen plaatsvinden, zal in de mate van het mogelijke worden samengewerkt met de MediAcademie, het Fonds Pascal Decroos en de journalistenopleidingen.

 

Beroepsunie met publieksloket

De VVJ blijft in de eerste plaats de beroepsvereniging van erkende beroepsjournalisten en stagiair-beroepsjournalisten in Vlaanderen. De samenleving heeft baat bij zoveel mogelijk professionele journalistiek: nieuws geleverd door ondernemingen en mensen die daar beroepshalve mee bezig zijn. Professionaliteit staat garant voor kwaliteit. Een erkenning als (stagiair-)beroepsjournalist waarborgt bovendien onafhankelijkheid, aangezien het statuut niet verenigbaar is met een bijkomende beroepsactiviteit.

Maar de VVJ verleent ook lidmaatschap aan journalisten die in bijberoep werken voor publieksmedia. Zij kunnen weliswaar geen aanspraak maken op de officiële perskaart en de daaraan verbonden faciliteiten, maar ze kunnen als VVJ-lid wel een beroep doen op het volledige informatiepakket en doorgedreven service van de vereniging. Hetzelfde geldt voor studenten en docenten in de journalistiek die aansluiten bij de VVJ.

Ook andere personen kunnen nu terecht bij het Journalistenloket van de VVJ, meer bepaald voor basisinformatie, eerstelijnsadvies en bepaalde infosessies.

 

Terug naar ‘Over ons’