Vlaamse Vereniging van Journalisten
Vlaamse Vereniging van Journalisten

De VVJ breidt haar dienstverlening uit met de lancering, op 1 december 2015, van een Journalistenloket.

Meer dan vroeger hebben aspirant-journalisten en beginners in het vak nood aan informatie en service. Hetzelfde geldt overigens voor journalisten met al wat kilometers op de teller. De job van journalist is de jongste decennia nu eenmaal complexer geworden. Dat is een gevolg van technologische, economische, maatschappelijke en ook juridische evoluties in de mediasector in haar geheel. Almaar meer mensen zitten daardoor met vragen over journalistieke mogelijkheden en risico’s, over rechten en plichten, over vergoedingen, arbeidsomstandigheden, auteursrechten, onafhankelijkheid, aansprakelijkheid, deontologie en nog veel meer.

Het VVJ-secretariaat werd al enige tijd met deze evolutie geconfronteerd, maar kon er bij gebrek aan middelen niet accuraat op inspelen. Dankzij een bijzondere werkingssubsidie van 100.000 euro vanwege minister van Media Sven Gatz (Open VLD) wordt dat wel mogelijk.

LOGO Journalistenloket.be --- RGB

Het loket omvat drie luiken: (1) een website met basisinformatie over (beginnen) werken als journalist, (2) een helpdesk voor eerstelijnsadvies en (3) een pakket infosessies.

  1. De VVJ biedt vooreerst een open website aan over journalistiek in Vlaanderen/België in de 21ste eeuw. Deze wegwijs journalistiek is gericht op zowel aankomende journalisten als reeds gevestigde collega’s. De ambitie is een uitgebreide digitale kennisbank ter beschikking te stellen die praktisch, actueel en betrouwbaar is.
  2. Via een helpdesk voegt de VVJ hier persoonlijk eerstelijnsadvies aan toe. Die desk omvat het VVJ-secretariaat, versterkt met externe krachten waar dit nodig blijkt. Meer doorgedreven advies en gerechtelijke bijstand blijven voorbehouden voor leden van de vereniging.
  3. Ten slotte zal de VVJ met haar Journalistenloket nog meer dan vroeger inzetten op collectieve infomomenten, die ook toegankelijk zijn voor aspirant-journalisten, journalisten in bijberoep of occasionele journalisten. Een eerste infosessie, over (door)starten in de journalistiek, vindt plaats op zaterdag 12 december. Voor deze infosessies, die ook buiten Brussel zullen plaatsvinden, werkt de VVJ in de mate van het mogelijke samen met de MediAcademie, het Fonds Pascal Decroos en de journalistenopleidingen.

Medewerkers