GDPR

Welke verplichtingen brengt de GDPR met zich, en welke vrijstellingen hebben journalisten in vergelijking met andere dataverwerkers? Hoe reageren op verzoeken van burgers om inzage in dossiers, om correctie van gegevens, om schrapping van informatie? Dit en nog veel meer kom je te weten in de presentatie ‘De AVG en journalistiek’.

Naast de verplichtingen die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden, wordt overlopen hoe de zelfstandige journalist zich in regel kan stellen met de GDPR bij de verwerking van persoonsgegevens voor niet-journalistieke doeleinden. Zie de presentatie ‘De AVG en freelance journalisten los van journalistieke doeleinden’.

Uitgebreide info over de AVG kun je bekijken in de pdf.

DE AVG EN JOURNALISTIEK – HANDLEIDING VOOR JOURNALISTEN (PDF)

DE AVG EN JOURNALISTIEK – HANDLEIDING VOOR JOURNALISTEN – Powerpoint-presentatie

De AVG en freelance journalisten los van journalistieke doeleinden – Powerpoint-presentatie