In oktober heeft de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) enkele interessante evenementen in petto.

Big Borther Awards – donderdag 6 oktober (KVS)

Logo Big Brother AwardsDe Big Brother Awards worden jaarlijks uitgereikt aan een persoon, bedrijf, overheidsinstelling of voorstel dat persoonlijke privacy schendt. Voor de editie van 2016 nomineert de VVJ het plan om het geheim van het strafonderzoek strenger te beteugelen. Met die verstrenging willen politici – onder wie minister van Justitie Koen Geens (CD&V) – voorkomen dat nog langer informatie over lopende strafonderzoeken bij journalisten – en dus bij het publiek – terechtkomt.

Lees meer 

Filmgala AVBB (VVJ/AJP) – donderdag 20 oktober (Kinepolis Brussel)

I, Daniel BlakeDe AVBB (VVJ & AJP) nodigt haar leden graag uit op het Filmgala van de Belgische Pers, dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 20 oktober vanaf 19 uur in de Kinepolis Brussel. De film die we tonen is I, Daniel Blake van Ken Loach, winnaar van de Gouden Palm op het jongste filmfestival van Cannes.

Het Filmgala was 28 jaar lang een jaarlijkse traditie van de VJPP-AJPP, die nu met de AVBB is gefusioneerd.

Lees meer

Journalistiek en nieuwe technologieën – zaterdag 29 oktober (Congrescentrum De Pitte – De Schorre)

Journalistiek en nieuwe technologieënOp 29 oktober – internationale Internetdag – organiseert de VVJ een themadag over ‘Journalistiek en nieuwe technologieën’. Tijdens diverse praktische workshops wordt ingegaan op allerlei nieuwe tools en platformen. We ronden af met een meer beschouwend slotdebat: in welke mate verandert de nieuwe technologie de journalistiek zelf, moeten we ons daar zorgen over maken, en wat valt daar dan aan te doen?

Lees meer

 

Journalistieke berichtgeving die eigenlijk verdoken reclame is, zit in de lift. Zowel in print als online komen we almaar meer gesponsorde en commercieel geïnspireerde artikelen tegen. De VVJ organiseerde over het thema een debat in Gent. “Als we niet opletten verspelen we onze geloofwaardigheid als onafhankelijke en objectieve nieuwsmedia. En dan is het helemaal de boeken toe.

Pol Deltour

Wij noemen het brand journalism of sponsored content, reclamemakers en adverteerders omschrijven het veeleer als native advertising. Maar het komt wel degelijk op hetzelfde neer: commerciële boodschappen vermommen zich als journalistieke content, qua inhoud en/of stijl. Meer dan eens zet dat niet alerte lezers op een verkeerd spoor.

Brand-Journalism-Content-Marketings-lesser-known-title-David-Horsey-cartoonNieuw is het fenomeen niet. Publireportages, advertorials en ‘verborgen verleiders’ zijn er in de content van media altijd geweest. Maar ze nemen hand over hand toe, en hun herkenbaarheid neemt af. Modereportages die een enkele nieuwe kledinglijn behandelen en waar hooguit in piepkleine letters ‘sponsored by Inno’ boven staat. Een groot artikel over de terreurdreiging waaronder een joekel van een advertentie voor beveiligingsfirma G4S te vinden is. Lijstjes met praktische tips voor smartphonegebruik die wonderwel bij Samsung blijken uit te komen…

Uitgevers steken ook nauwelijks weg dat ze brood zien in native advertising en branded journalism. Klassieke advertenties zijn te weinig efficiënt en brengen almaar minder op, zeggen ze. Ook online: banners werken niet, en meer en meer internetgebruikers installeren adblockers op hun toestellen. Blijft over: als journalistiek vermomde reclame, waaraan lezers wel nog aandacht schenken.

Toen newsmonkey van start ging, kondigde het aan zijn hele businessmodel op native advertising af te stemmen, Buzzfeed achterna. In de printsfeer is tijdschrift Monocle volledig gebouwd op de wensen van adverteerders. Ook de klassieke mediahuizen zetten intussen zwaar in op native advertising, via vehikels als Mediahuis Connect, De Persgroep Brandtales en Roularta Custom Media. Febelmag, de koepel van Belgische magazine-uitgevers, biedt bedrijven op zijn website “9 onmisbare tips om native advertising te doen passen in hun content strategie”. Wereldwijd gaat het overigens hard. The New York Times, The Guardian, The Independent, NRC Handelsblad en De Volkskrant vullen veel van hun kolommen tegenwoordig met sponsored content. Soms plaatsen ze personeelsadvertenties voor “journalisten die tegelijk commerciële content voor hun rekening kunnen nemen”.

Louise Vanderputte“Het klopt dat wij bij De Persgroep fan zijn van native advertising”, aldus Kurt Minnen, digital media manager bij de groep, op het VVJ-debat in Gent op 18 april. Louise Vanderputte, verantwoordelijke advertising en partnerships bij Charlie magazine, zit op dezelfde lijn. “Lezers moeten beseffen dat dat als ze niet wensen te betalen voor content, ze ons op andere manieren moeten vergoeden.”

Transparantie

De centrale vraag is natuurlijk waar nieuwsmedia de grenzen leggen. Pieter Knapen, secretaris van de Raad voor de Journalistiek, op het VVJ-debat: “Commerciële boodschappen zijn zeker een belangrijke inkomensbron voor nieuwsmedia, maar interferentie met de journalistieke inhoud kan niet. Dat principe vind je in nagenoeg alle journalistieke deontologische codes terug.”

Wouter Verschelden van Newsmonkey beaamt: “Als je aan de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van je nieuws begint te morrelen, is het einde zoek. Daarom hou ik ook niet van de term brand journalism. Dat is geen journalistiek meer. Journalistiek moet altijd duidelijk te onderscheiden zijn van reclame en marketing. Wij geloven wel in native advertising, maar niet in brand journalism.”

Maar is het onderscheid in de praktijk wel voldoende groot? Een enquête-bij-handopsteken tijdens het VVJ-debat doet denken van niet. Een ruime meerderheid oordeelt dat er te weinig transparantie is over de aard van geboden mediacontent. Dat sluit aan bij felle kritiek die de mediawatchers van Apache onlangs formuleerden aan het adres van De Persgroep.

Kurt MinnenKurt Minnen, digital media manager DP: “Ook al zijn we fan, ook bij ons voeren de redacties discussies over grenzen en richtlijnen. Maar soms zijn we wel verplicht de grens op te zoeken, niet omdat we dat zelf willen, maar omdat sommige adverteerders daarop aandringen. Eén ding is zeker: onze native advertising wordt gemaakt door een autonome ploeg redacteuren. Nooit vragen wij aan onze journalisten om commerciële stukken te schrijven.”

Meer transparantie, dat lijkt toch het ordewoord te zijn. Niet enkel in het belang van het publiek, maar ook in dat van de nieuwsmedia zelf. “Wie speelt met zijn geloofwaardigheid als nieuwsbedrijf, riskeert heel snel zijn publiek te verliezen”, klonk het herhaaldelijk op het VVJ-debat. En dan houden zelfs de adverteerders zelf niets meer over.

Aan opties hoe dan ook geen gebrek. “Waarom geen expliciete vermelding telkens een journalistiek werkstuk mee is gefinancierd door een derde? En waarom geen grote boventitel ‘advertentie’, telkens wanneer het om zuiver commerciële content gaat?” Pieter Knapen van de Raad voor de Journalistiek: “In de Finse en Noorse journalistieke codes zijn de regels over native advertising veel explicieter. Misschien kunnen we ons daar wel aan spiegelen.”

Check ons YouTube-kanaal voor beeldmateriaal van de infosessie.

Brand journalism doet ook in ons land stilaan een belletje rinkelen. In veel Angelsaksische landen is het genre al ingeburgerd, ook bij onze noorderburen. Vooral freelancers zien er een aardige bijverdienste in, hoewel sommigen het blijven beschouwen als puur pr-werk. Ebele Wybenga is naast journalist ook media- en reclamespecialist, en dus de geknipte persoon om enkele vragen over dit ‘fenomeen’ te beantwoorden.

Annick Hus

Ebele Wybenga

Ebele Wybenga

Met zijn eigen mediabedrijf hearhear en het boek The Editorial Age belicht en beleeft Ebele Wybenga de tijd waarin reclame en journalistiek samenwerken. ‘Hoewel je brand journalism niet kan vergelijken met alledaagse reclame. Dit genre maakt gebruik van journalistieke methoden, om de reputatie van een merk te versterken. Ter verduidelijking, content marketing is het vakgebied waarbij je verleidt met relevante inhoud. Branded content is de inhoud die je produceert, de verhalen die je maakt. Hier kunnen we dan een onderscheid maken tussen branded entertainment, wat puur vermaak nastreeft, en de realistische variant brand journalism. Dan heb je ook nog advertorials. Dit zijn redactioneel ogende artikels in onafhankelijke bladen, waar een commerciële boodschap in verwerkt zit. In de digitale wereld heet dit native advertising.’

Tegenwind

In Vlaanderen zijn er verschillende dagbladen en tijdschriften die al (voorzichtig) experimenteerden met branded journalism. Ook De Standaard deed een poging, en kreeg meteen tegenwind uit eigen huis. Ombudsman Tom Naegels was niet te spreken over de sluikreclame die zijn krant verspreidt. ‘Tussen redactionele stukken en reclame hoort een dikke muur, het geeft geen pas die poreus te maken’, is zijn argument. Zo publiceerde De Standaard in het voorjaar van 2015 enkele artikels van Deloitte, die qua vormgeving nauwelijks verschilden van gewone krantenartikelen. Zowel op papier als online stonden ze tussen andere nieuwsberichten.

Tom Naegels is duidelijk: ‘Het historische pact tussen de journalistiek en de reclamewereld stelt dat de eerste met onafhankelijk gemaakte nieuwsverhalen een groep lezers aan zich bindt, aan wie de tweede vervolgens zijn producten mag aanprijzen. Dat valt of staat bij een rigoureuze scheiding als die van Kerk en Staat: niet alleen heeft de adverteerder geen enkele inspraak in redactionele keuzes, ook vormelijk moet helder blijven wat nieuws is en wat niet.’

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Kan je als beroepsjournalist zomaar bijverdienen met brand journalism, vermits de onafhankelijkheid van de journalistiek heilig is? Ebele Wybenga verduidelijkt: ‘Een freelance journalist kan alleen onafhankelijk werken voor media met een redactioneel statuut, dat de onafhankelijkheid waarborgt. Onafhankelijk werk leveren voor een commerciële opdrachtgever bestaat niet. Die schijn moet je ook niet willen wekken. Toch, onafhankelijkheid is niet hetzelfde als objectiviteit. Dit refereert naar de ongekleurde blik van een journalist, terwijl het begrip onafhankelijk insinueert dat degene die voor je werk betaalt geen invloed heeft op de inhoud. Brand journalism is per definitie gekleurd, subjectief dus. Het biedt per definitie het perspectief van een merk.’

Verdoken reclame

Wat de vormgeving van ‘reclamejournalistiek’ betreft, valt er zowel in Nederland als in Vlaanderen en opvallend vage stijl te bespeuren. ‘Mensen moeten advertorials, native advertising en andere varianten kunnen herkennen aan de lay-out. In het beste geval vermeldt het artikel ook effectief dat het om een ‘advertorial’, ‘advertentie’, betaalde bijlage of ‘partner content’ gaat,’ vindt Ebele Wybenga. ‘Hoewel er in Nederland niet direct algemene richtlijnen voor handen zijn.’ Ook Tom Naegels is van mening dat de verwarring tussen reclame en journalistiek een acuut probleem is, zeker wanneer het artikel in kwestie ook nog eens inspeelt op de actualiteit. Zo publiceerde De Standaard in aanloop naar de klimaattop in Parijs een artikel met de titel ‘Kan kernenergie het klimaat redden? ‘ Uiteindelijk bleek het een advertentie van het Nuclear Forum, de belangenvereniging van de nucleaire sector.

Branded content afdelingen

De Persgroep Advertising

De Persgroep Advertising

In ons land staat brand journalism nog in de kinderschoenen, of die indruk hebben we alleszins. In Nederland werken de meeste media al met branded afdelingen. ‘Elke grote uitgever (De Persgroep, NRC media, Sanoma etc…) heeft een branded content afdeling. In die zin wordt het genre steeds meer geaccepteerd, ook bij de meest gerenommeerde mediamerken. In de VS zie je dat onder andere de New York Times sterk inzet op brand journalism. In het Verenigd Koninkrijk is dat The Guardian. Stilaan duiken ook gespecialiseerde bureaus op, die hoogwaardige verhalen met een journalistieke inslag maken voor merken. Mijn eigen nieuwe bedrijf hearhear  is daar een voorbeeld van.’

Hoewel brand journalism in het begin op veel weerstand kon rekenen (en in ons land nog steeds), verdwijnt geleidelijk aan het karakter van sluikreclame. ‘In veel gevallen staat er duidelijk vermeld welk merk achter het stuk schuilgaat. De kwaliteit van sommige bijdragen kan echter beter. Nu elk merk zich ook begint te beschouwen als uitgever en constant content produceert, komen veel stukken onopgemerkt voorbij. Ook al wordt reclame verpakt als een verhaal, het leeuwendeel wordt genegeerd. Maar toch, het is nog een vrij nieuw genre waarbij nog veel te ontdekken valt. Ik ga me de komende tijd alleszins niet vervelen’, besluit Ebele.

Journalisten maken plaats voor gestructureerde data en geautomatiseerde berichten.

Computer algoritmen, ze publiceren dagelijks ontelbare artikels. Het ene al wat minder abstract dan het andere. Vooral buitenlandse nieuwsmedia als The New York Times, Los Angeles Times en The Guardian doen steeds meer een beroep op automated journalism, om 24 uur op 7 het nieuws zo snel en efficiënt mogelijk te brengen. De Journalist sprak met socioloog en docent Ben Caudron, over de zin en onzin van automated journalism.

Annick Hus

Photo: Getty Images

© Getty Images

‘Het gebruik van gestructureerde data, om volledig geautomatiseerde berichten te produceren met algoritmen.’ Volgens socioloog Ben Caudron is dit de meest simpele definitie voor automated journalism. ‘Het fenomeen haalt de mens uit de journalistiek. Media evolueren naar eenheidsworst. Met automated journalism zie ik dit nog toenemen. Meer dan ooit  hebben we behoefte aan kwaliteitsvolle en betrouwbare berichtgeving. Maar daar is amper geld voor.’

Onderzoeksjournalistiek is het voornaamste slachtoffer van de toenemende druk op de commercialisatie van de media. ‘Elke vorm van relevante journalistiek is op een ‘non mainstream’ spoor gezet. Heel uitzonderlijk vind je vandaag in de traditionele media een sterk staaltje van onderzoeksjournalistiek. Automated journalism brengt ons nog een stap verder weg van kwaliteit.’

Gestructureerde data

Ben Caudron, ©mo.be

Ben Caudron, © mo.be

Voorlopig zijn het vooral grote internationale kranten die een beroep doen op algoritmen en data, om financieel en sportnieuws te brengen. ‘Toch zijn het net die gestructureerde data die bij automated journalism een groot probleem zijn. Om een algoritme goed te laten werken, moet het data kunnen interpreteren. Een topic-deskundige moet het algoritme daarop trainen, want een basketbalmatch verslaan is iets anders dan een voetbalwedstrijd coveren. Het algoritme moet de regels van het spel kennen. Je moet ook gestructureerde gegevens voorhanden hebben, om een automatisch verhaal te kunnen produceren. Het resultaat is vaak sec en saai om te lezen.’

Goede data zijn onontbeerlijk, wil je een algoritme aan het werk zetten. Maar hoe objectief zijn deze automatische verhalen eigenlijk? Ben Caudron’s visie is duidelijk: ‘Dat deze vorm van journalistiek objectief is valt te betwisten. Wie levert de data aan? Welke bronnen werden geraadpleegd? Elke journalist maakt keuzes wanneer hij een verhaal brengt. Waarom contacteert hij expert A en niet expert B? En zo maak je constant selecties van het nieuws. Objectieve berichtgeving is een illusie. Beweren dat automated journalism objectief is, lijkt me niet juist. De data die je gebruikt, daarin zit al een zekere subjectiviteit.’

Einde van de eindredactie? 

© Bert Van den Broucke - Photo News

© Bert Van den Broucke – Photo News

Automated journalism is volop in ontwikkeling. Voorlopig is het creëren en trainen van algoritmen nog een serieuze investering en levert deze manier van werken saaie verhalen op. Gelukkig is de eindredactie nog steeds in handen van levensechte nieuwsmakers. ‘Ik zou durven stellen dat eindredacteurs op termijn totaal overbodig worden. Als blijkt dat mensen bereid zijn om zulke gestructureerde en droge berichten te lezen, waarom zou je dan nog in een degelijke eindredactie investeren? Werknemers kosten geld. Hoe meer je er kunt uitschakelen in een competitief landschap, hoe beter. En daar zit het potentiële gevaar voor de kwaliteit van de journalistiek,’ weet Ben Caudron.

‘Persoonlijk vind ik dat we geen behoefte hebben aan automated journalism, wel aan kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek. Journalisten moeten opnieuw de middelen en tijd krijgen om degelijk werk te leveren, om een standpunt in te nemen. Met automated journalism ga je nooit degelijke opiniestukken kunnen brengen. En toch worden nieuwsberichten steeds eenzijdiger. Het is zoals Christian Van Thillo het zegt: In eerste instantie is nieuws datgene wat er leeft en gebeurt in de wereld. Maar het is evenzeer een kwestie van wat wel of niet verkoopt. Nieuws dat je aan de straatstenen niet kwijt geraakt, daarin ga je niet investeren. Nieuws is datgene wat mensen zouden moeten weten, om zich beter te kunnen informeren en zo tot een mening te komen, om betere keuzes te maken.’

De vierde macht

© Bert Van den Broucke - Photo News

© Bert Van den Broucke – Photo News

Toch ga ik akkoord met Chomsky, die stelt dat de media vandaag niet de rol vervullen die ze moeten vervullen.  Ze moeten informeren, geen consensus creëren. Gelukkig zijn er nog enkele initiatieven die in de marge werken, zoals De Correspondent, Apache en MO*. De Tijd gunt journalisten af en toe ook nog wat ruimte om een goed stuk te maken.Maar er is behoefte aan meer.’

De toekomst van de journalistiek zal vooral afhangen van wat wij willen. Willen we effectief dat de media de vierde macht zijn? Of willen we verder gaan met de evolutie die vandaag bezig is: de media die verkoopcijfers en opbrengsten najagen, media die ten dienste staan van advertising? Een ding is zeker: de toekomst van de journalistiek belooft een spannend verhaal te worden.

Op 31 januari presenteerde Jan Fabre Mount Olympus in de Antwerpse Bourla Schouwburg. Een etmaal lang gaven 30 acteurs het beste van zichzelf. Concertnews.be plaatste een recensie en een foto van een naakte vrouw online. Dezelfde blote borsten verschenen ook op de Facebook, waarop het sociaal netwerk het volledige bericht verwijderde. Naakt op Facebook is not done. Maar wat is dan wel toegestaan als het gaat om borsten en billen? Datanews-journalist Pieterjan Van Leemputten werpt een blik op de censuurdrang van Facebook.

Annick Hus

© Tim Goode - Empics Entertainment - Photo News

© Tim Goode – Photo News

Facebook heeft het niet voor naakt: geen ontblote geslachtsdelen, borsten of billen. Het netwerk maakt slechts een uitzondering voor vrouwen die borstvoeding geven en zij die littekens van geamputeerde borsten willen tonen. ‘Facebook is een familieplatform. Daarom vinden Zuckerberg en co het zo belangrijk om seksueel gerelateerde content te bannen. Europeanen mogen dan minder preuts zijn dan Amerikanen, ook in de moslimwereld ligt naakt gevoelig. Facebook is wereldwijd actief, en moet daarom inspelen op verschillende wetgevingen en culturen. Het artikel van Concertnews.be werd verwijderd, simpelweg omdat het niet aan de voorschriften voldeed,’ vertelt Pieterjan.

Bloot in de beeldhouw- en schilderkunst is wel toegestaan. Andere artistieke, weinig verhullende uitlatingen kunnen niet. ‘Vooral fotografen ondervinden regelmatig problemen met Facebook, zeker wanneer ze met naaktmodellen werken. Een afgesloten Facebookgroep kan een alternatief bieden. Maar van zodra er iemand binnen die groep klaagt, is het gedaan met de pret.’

User generated

‘De manier waarop Facebook censureert is vrij eenvoudig. Teams van content moderatoren controleren posts op basis van een zwarte lijst. Ze doen dit meestal nadat ze een of meerdere klachten ontvangen. Zowat alle berichten die Facebook verwijdert zijn ingegeven door de gebruikers. Het platform verwijdert ook content op vraag van overheden (net als Twitter). Het netwerk rapporteert over deze censuur, maar geeft geen concrete informatie over de inhoud van de boodschappen. Ook maakt Facebook in bepaalde landen pagina’s onzichtbaar, die niet conform de plaatselijke wetgeving zijn.’

twitter‘Twitter is veel toleranter dan Facebook,’ weet Pieterjan. ‘Hoewel er veel meer kan op Twitter, doekt het ook regelmatig accounts op. Zeker wanneer het gaat om terroristische organisaties of (kinder)porno. Het bedrijf maakt ook bepaalde tweets in specifieke landen onzichtbaar, maar verwijdert in principe niets. Twitter neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijk schokkende inhoud. De gebruiker bepaalt zelf wie hij volgt en welke content hij te zien krijgt.’

Klant is koning

Net als elk privébedrijf heeft ook Facebook commerciële belangen. ‘Hoe afhankelijker ze worden van reclame-inkomsten, hoe belangrijker het is om de boel netjes te houden. Weinig Amerikaanse bedrijven willen een ad boven of onder een naakte post. Het platform richt zich op inhoud die likable en sharable is, wat het extra aantrekkelijk maakt voor adverteerders.’

Be like Facebook

Facebook heeft het recht om gebruikersvoorwaarden te koppelen aan haar diensten. Toch waarschuwt Pieterjan voor een potentieel gevaar: ‘Wat als we ons gaan schikken naar Facebook? Wat als we letten op welke beelden we posten, welke woorden we gebruiken etc. Gaan we ons dan geleidelijk aan conservatiever voordoen, om in het Facebookplaatje te passen?’

Het ziet er trouwens naar uit dat Facebook nog een tijdje blijft. ‘Het platform bestaat 12 jaar. Ondertussen heeft Facebook een belangrijke positie in ons leven ingenomen. Het bundelt ons privéleven, en bespaart ons de zoektocht naar interessante content. Een wereld zonder Facebook is momenteel ondenkbaar.’

 

Een leven zonder internet is vandaag ondenkbaar. We doen alles online: muziek beluisteren, kranten lezen, filmpjes bekijken… Er is zo veel informatie beschikbaar, dat we soms vergeten dat ook hier auteursrechten gelden. Denk dus twee keer na voordat je iets kopieert of zelf content upload.

Annick Hus

Internet stelt een overvloed aan informatie ter beschikking, aan iedereen die het wil. Dat neemt niet weg dat ook online auteursrechten gelden. Vooral beelden zijn kwetsbaar voor plagiaat. Ook al lijkt het onschuldig om een foto te pinnen of een filmpje te delen via social media. Hou steeds in het achterhoofd dat iemand deze beelden produceerde.

Public domain

© Florian Van Eenoo - Photo News

© Florian Van Eenoo     Photo News

Niet elk beeld is even streng beschermd. Er zijn fotografen die uitdrukkelijke toestemming geven om ze te gebruiken, zelfs zonder naamsvermelding. Deze beelden vallen onder de noemer public domain. Dat wil niet zeggen dat alle beelden die op social media circuleren vrij te gebruiken zijn.

Sociale netwerken zijn handige communicatie- en promotiekanalen, ook voor fotografen. Wanneer ze foto’s online plaatsen, denken velen dat ze publiek eigendom zijn. Toch, originele foto’s vallen overal en altijd onder de regels van het auteursrecht. Tenzij het om een foto gaat die meer dan 70 jaar oud is…

Er is maar een uitzondering die het voor de rechthebbende onmogelijk maakt om zich tegen het gebruik of de reproductie te verzetten: wanneer een beeld deel uitmaakt van een verslag over actuele gebeurtenissen (bv. een gasontploffing, verkeersongeval etc.). Deze uitzondering geldt niet voor foto’s waarop enkel personen staan.

Netwerken

© Christophe Licoppe Photo News

© Christophe Licoppe                                Photo News

Van zodra een foto of filmpje op een sociaal netwerk verschijnt, ben je je rechten op dit platform kwijt. Je aanvaardt immers de gebruikersvoorwaarden, waarmee je een licentie toekent aan het netwerk in kwestie. Toch beschik je nog over het auteursrecht, wanneer het bewuste beeld buiten het netwerk opduikt.

Laten we de regel even toepassen in de praktijk. Wanneer je een foto op Facebook plaatst, dan mag elke internetgebruiker deze foto verder verspreiden via dit platform. Geen enkele Facebookgebruiker heeft echter de toestemming om de foto van het netwerk te plukken en vervolgens ergens anders te publiceren: op een blog, website, forum…

Personen in beeld

Het auteursrecht beschermt ook individuen. Staat er iemand per ongeluk uitdrukkelijk op een foto, dan heeft die persoon het recht om het gebruik ervan al dan niet te verbieden. Elke fotograaf moet toestemming krijgen van elke persoon die opvallend in beeld komt. Hoewel een geschreven toestemming niet noodzakelijk is, biedt ze de beste garantie. Foto’s waarop grote groepen mensen staan, zijn vrij voor reproductie. Een expliciete toestemming van elke gefotografeerde is hier overbodig. Wanneer een of meerdere personen uitdrukkelijker in beeld komen, is het wel aangewezen om hun goedkeuring te krijgen.

Beste bescherming

Of je nu foto’s van anderen gebruikt, af en toe fotografeert of er de kost mee verdient, niemand vindt het leuk als andere mensen werk stelen. Wil je zeker zijn dat jouw beelden beschermd zijn? Er zijn enkele trucjes die je kunt toepassen, hoewel het ene meer garanties biedt dan het andere.

  • Gebruik zo veel mogelijk je naam of watermerk. Zet met je camera of de bewerkingssoftware jouw naam in de beeldinformatie. Deze manier van werken biedt helaas geen garanties, omdat je naam achteraf makkelijk verwijderd kan worden.
  • Met de kopieerbeveiliging kan je voorkomen dat iemand jouw foto’s opslaat, of dat de broncode beschikbaar is voor derden. Wil je ook vermijden dat mensen jouw foto’s ‘pinnen’, voeg dan een ‘no pin’ metatag toe.
  • Wil je misbruik van beelden die je op social mediasites plaatst voorkomen? Plaats ze dan in lage resolutie online.

Beste verdediging

© Florian Van Eenoo Photo News

© Florian Van Eenoo                                  Photo News

Word je zelf beschuldigd van een inbreuk? Voorkom dit zo veel mogelijk door de correcte vermelding van bronnen, auteurs en andere informatie te respecteren.

Betrap je iemand op een inbreuk? Contacteer de persoon in kwestie, om tot een oplossing te komen. Verzamel voldoende bewijzen voordat je iemand beschuldigt. Bewaar URL’s, maak screenshots. Bepaal ook je doel: de verwijdering van een beeld, de toevoeging van je naam. Of wil je toch een schadevergoeding?

Zelf inbreuken opsporen

Wil je nagaan of iemand jouw beelden illegaal gebruikt. Inbreuken opsporen kan op verschillende manieren.

  • Google reverse image search: met deze tool doe je een image search in de omgekeerde richting. Je geeft geen zoekterm in, maar het beeld. Kopieer het beeld of de bijhorende URL in Google reverse image search en ontdek waar jouw foto’s zoal circuleren. Ook TinEye werkt volgens dit principe.
  • imgSeek: deze open source tool kan zelfs aan de hand van een schets een beeld opzoeken. imgSeek werkt iets ruimer, wat het mogelijk maakt om ook bewerkte varianten van een beeld op te sporen.
  • WP-plugins: met de WordPress-plugin Plagiarism kan je dubbele content opsporen. De plugin scant het internet, op zoek naar content die overeenstemt met jouw website. Een andere WP-plugin is Copyright Proof, die het lastiger maakt om content te kopiëren. De tool zorgt er bovendien voor dat je kopieën makkelijk kunt opsporen.

Na een lang proces van onderhandelen hebben de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP en AJPP) enerzijds en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Association des Journalistes Professionnels (AJP) anderzijds, op vrijdag 26 februari de overeenkomst ondertekend die tot hun fusie leidt. 
Pol Deltour
Die fusie is historisch te noemen en ze maakt een einde aan een onderscheid – dat dateert uit andere tijden – tussen journalisten en hun beroepsorganisaties. België was immers het enige land in Europa dat professionele journalisten opsplitste naargelang ze hun informatietaak uitvoerden bij media van algemeen nieuws (VVJ en AJP) of bij gespecialiseerde media (VJPP en AJPP).
De fusieovereenkomst van de verenigingen gaat over hun structuren, hun leden en hun patrimonium. De leden van de VJPP en de AJPP zullen, naargelang van hun taal, worden opgenomen in de VVJ en de AJP. De VJPP en de AJPP zullen vervolgens worden ontbonden. De VVJ en de AJP zullen in de komende lente hun statuten aanpassen, om de journalisten van de gespecialiseerde pers op te nemen. Het patrimonium van de VJPP-AJPP wordt ondergebracht in een fonds ter ondersteuning van journalisten.
Samen zullen de nieuwe verenigingen ervoor zorgen de fusie volledig af te werken, met inbegrip van de beroepstitels, de persdocumenten en de erkenningscommissies. Sinds 1965 bestaan in België namelijk twee beroepstitels. De minister van Binnenlandse Zaken is al verzocht de beroepstitels en de persdocumenten te fuseren. Zijn kabinet is begonnen met de nodige stappen daartoe.
De voorzitters van de betrokken verenigingen verheugen zich over dit samengaan, dat bijdraagt tot de erkenning van professionele journalisten en de representativiteit van hun beroepsorganisaties.

Op maandag 8 februari waren Anne-Lize Vancraenem (JAM) en Pol Deltour (VVJ) te gast in de Arteveldehogeschool Gent, om aanwezigen wegwijs te maken in het kluwen van auteursrechten.

Heb je deze infosessie gemist? Annelies Roosen maakte een compilatie van de avond, die je kunt bekijken op onze Facebookpagina. Ook de presentaties van de VJJ en de JAM kan je hieronder downloaden.

Wil je een infosessie van het Journalistenloket of de VVJ bijwonen? Check dan onze agenda en schrijf je in via info@journalist.be

Deelname is gratis. Graag tot binnenkort!

Presentaties

 

De Persgroep pakte er de voorbije dagen groot mee uit: Topics. Met de nieuwe app zal de lezer een persoonlijk nieuwsoverzicht kunnen maken, met bijdragen uit de diverse kranten van De Persgroep. ‘Wat Spotify voor muziek doet, doet Topics binnenkort voor jouw nieuws’, aldus De Persgroep. Maar een parallel met de digitale krantenkiosk Blendle ligt allicht meer voor de hand.

TopicsElke dag zien we honderden nieuwsberichten passeren. Om die massa aan informatie te verwerken, selecteren we steeds vaker. Ook De Persgroep heeft begrepen dat de klant meer en meer nieuws op maat wil, en serveert daarom Topics. Met de app kunnen lezers een persoonlijke krant samenstellen, die hun favoriete nieuwsrubriek, nieuws over hun gemeente of sportclub, en andere gekozen thema’s bevat. Op basis van die persoonlijke selectie stelt Topics een overzicht samen met bijdragen uit 13 Vlaamse en Nederlandse dagbladen.

Must read

Maar er is meer. Dagelijks selecteert de Topics-redactie ook must reads. De bedoeling is om lezers aan te moedigen om nieuwe onderwerpen te ontdekken. Zelf vergelijkt De Persgroep de nieuwe app met Spotify, waar je muziek kunt selecteren en aanverwante suggesties krijgt. Toch, Spotify beperkt zich niet tot één muzieklabel en is toegankelijk voor iedereen. Wie gebruik wil maken van Topics kan maar beter lid worden van een Persgroepkrant.
In een eerste fase is Topics toegankelijk voor een selecte abonneeclub van De Morgen en Het Laatste Nieuws. Later dit jaar kunnen ook abonnees van de andere Persgroepkranten een persoonlijk nieuwsoverzicht samenstellen voor de computer, tablet en smartphone.

Blendle

BlendleDat De Persgroep net nu Topics lanceert, is geen toeval. De groei van Blendle, vooral bij onze Noorderburen, bedreigt immers de inkomsten van de uitgeverij. In 2014 richtten de Nederlanders Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn de digitale krantenkiosk op. Je kan met je tablet, smartphone of computer gebruik maken van Blendle en zelf bepalen welke artikels je wel en niet wilt lezen. Het platform biedt artikels uit verschillende kranten en tijdschriften, op basis van het pay-per-article principe. Blendle steekt dertig procent van de opbrengsten in eigen zak. De overige 70 procent gaat naar de uitgevers van de bijdragen. De dienst wordt ook wel eens het iTunes voor nieuws genoemd – daarom gaat De Persgroep waarschijnlijk voor Spotify. Inmiddels heeft Blendle al meer dan 500.000 abonnees in Nederland.

In de loop van het voorjaar wordt Blendle ook losgelaten op de Amerikaanse krantenlezers. The New York Times en de Duitse mediamagneet Axel Springer investeerden samen 3 miljoen euro in het bedrijf. Met dit bedrag kon Blendle onlangs ook een uitbreiding realiseren in Duitsland.

Gaat De Persgroep met Topics ook dezelfde internationale toer op? De mediagroep is momenteel actief in Nederland, Denemarken en ons land. Maar gezien de app enkel content biedt van eigen bladen, is een oversteek van de oceaan nog niet meteen aan de orde.

Annick Hus

Journalisten moeten vandaag ten volle gebruik maken van de mogelijkheden die het wereldwijde web biedt. In deze rubriek deelt Jago Kosolosky, webredacteur bij MO* en freelance journalist, zijn digitale wijsheid. Deze maand: het automatiseren van taken om de agenda te verlichten.

Naast interviews afnemen, ronddolen op sociale media, researchwerk en verdrinken in e-mails, persberichten en het werk van concullega’s, wordt van journalisten ook nog verwacht dat ze zelf werk – of content, nu alle grenzen vervagen – afleveren. Nu agenda’s uit hun voegen barsten en er sprake is van een information overload, is het automatiseren van routinetaken voor iedere journalist een goed idee.

Dure softwarepakketten of -abonnementen en futuristische goodies vallen jammer genoeg ook buiten het financiële bereik van ondergetekende, maar gelukkig is het niet nodig om in ondiepe portefeuille te duiken. Er zijn voldoende manieren om gratis de werkdruk te doen krimpen. Een paar voorbeelden geef ik mee, maar in feite gaat het om een ingesteldheid: zodra je een routineuze taak meermaals uitvoert, moet je je afvragen hoe je de taak kan automatiseren.

Efficiënt multitasken

Foto: Philip Reynaers © Photo News

Foto: Philip Reynaers
© Photo News

Met een minimum aan technische kennis en een maximum aan nieuwsgierigheid kan je een pak verwezenlijken. Hou een week lang in het achterhoofd dat processen automatiseren een optie is en lijst je problemen op. Investeer vervolgens een dag om op zoek te gaan naar manieren om die taken efficiënter en/of sneller tot een goed eind te brengen.

Elke dag verstuur je ongetwijfeld tonnen e-mail. Hoeveel keer per dag typ je eenzelfde einde onder een bericht? Hoeveel keer geef je je adres, contactgegevens of BTW-nummer door? Texter is een gratis programma dat het mogelijk maakt repetitieve blokken tekst eenvoudig in te voeren. Verzin variabelen en bespaar tijd met het typen van zaken als $adres, $contact en $btw, en zie de volledige blokken tekst keer op keer tevoorschijn komen.

Copy-paste

Elke dag wissel je van tabblad naar tabblad in je favoriete browser en van en naar je tekstverwerker om zaken te kopiëren. Maar gebruikt u een clipboard manager? Shapeshifter is een gratis stukje software dat een eindeloos groot prikbord voor je beschikbaar maakt. Wil je iets plakken wat je niet als laatste gekopieerd hebt, hou dan simpelweg ctrl/command+v ingedrukt en je overzicht verschijnt.

Keyboard shortcuts zoals ctrl/command+v voor plakken, of ctr/command+c voor kopiëren, leveren eveneens grote tijdswinst op. Hoeveel keer per dag verstuur je een e-mail en klik je simpelweg op verzenden? Hoeveel keer open je tijdens het surfen een nieuw tabblad? De lijst is eindeloos en diverse programma’s hebben hun eigen shortcuts en laten je ook toe die te personaliseren. Bijkomend is het de moeite waard hotkeys in te stellen. Hoeveel keer per dag gebruik jij die functietoetsen bovenaan je toetsenbord? Ken er met behulp van gratis software als AutoHotkey bepaalde taken aan toe die je dagelijks uitvoert en tot nu meer moeite kosten dan één druk op een knop.

Social Media

twitterWil je graag je werk op sociale media promoten en meer mensen bereiken, maar heb je ook nog graag een leven buiten het werk? Gebruik dan een tool als Tweetdeck, Buffer of Hootsuite om je tweets en posts in te plannen. Gebruik IFTTT om andere online taken te automatiseren, de mogelijkheden hier zijn eindeloos. Ke kunt zelf zogenaamde recepten samenstellen, gaande van het koppelen van socialemedia-accounts tot het bijhouden van data telkens je je smartphone oplaadt.

Gebruik je tijdens het uitschrijven van interviews geschikte software die je toestaat een interview uit te typen en door de opname te navigeren zonder je handen van het toetsenbord te lichten? Het gratis programma VLC Media Player maakt dit aan de hand van sneltoetsen meteen mogelijk.

En je kunt nog verder gaan. Via de command line – de opdrachtprompt die steevast door developers wordt gebruikt om taken sneller uit te voeren – navigeer je door je mappen met een ongeziene snelheid, open en sluit je programma’s en maak je tientallen mappen en bestanden in één keer aan.

Werkelijk: voor elke rottaak heeft intussen wel iemand een manier ontdekt en uitgebouwd om die eenvoudiger uit te voeren. Zaak is ze te vinden.

Jago Kosolosky

Deze bijdrage verscheen in het januarinummer van het VVJ-ledenblad De Journalist.